Ďakujeme za 2% z dane na podporu našej školy

Do konca apríla bola možnosť poukázať 2% z daní a podporiť tak aj našu školu prostredníctvom Nadácie kresťanského vzdelávania alebo občianskeho združenia Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy Martin.V minulom roku roku sme tak aj vďaka Vám mohli podporiť štipendiá pre 216 študentov našej školy v celkovej sume takmer 50 000 EUR, pričom výťažok 2% z dane činil 7010,71 EUR.

Vašu priazeň a podporu si veľmi vážime a aj touto cestou Vám za ňu ďakujeme.

Bohdan Hroboň
správca nadácie