Biblická olympiáda 2021/2022

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády sa konalo 29.4. formou online testu. Našu školu reprezentovalo 29 žiakov v 4 vekových kategóriách. Počas 35 minút mali zodpovedať niekoľko desiatok náročných otázok zo Starej aj Novej zmluvy. Výsledky našich žiakov nás veľmi potešili, pretože spomedzi 317 súťažiacich sa im podarilo vybojovať päť zásahov v prvej trojke.

Čítať celý článok

Míľa nádeje

Aktivity školského sociálneho projektu pokračovali aj v apríli. Pôvodne plánovanú stredu sme museli kvôli počasiu zmeniť na štvrtok, a tak sa 28.4. na štart Míle nádeje postavili takmer všetky deti, žiaci, učitelia, zamestnanci našej školy a aj niekoľkí rodičia. Behom v areáli školy, či na ihrisku pri SPŠ podporili partnerov sociálneho projektu Srdcom vidíš, počuješ, deti s postihom sluchu a zraku z Evanjelickej špeciálnej školy v Červenici. Formou dobrovoľného štartovného sme pre nich na rekonštrukciu kuchyne vyzbierali 1658,- eur. Okrem toho sme urobili aj niečo pre svoje zdravie. V tomto týždni bežali Míľu nádeje aj žiaci iných evanjelických škôl na Slovensku, konkrétne v Liptovskom Mikuláši, Prešove a Košiciach.

Čítať celý článok

Turnaj vo vybíjanej

Vo štvrtok 28.4.2022 sme sa po dlhom čase vybrali na súťaž vo vybíjanej. Išli sme nabrať hlavne skúsenosti, keďže priestoru na spoločný tréning nebolo veľa a po dvoch rokoch Covidu sa nám aj zručnosti s loptou získavali ťažšie. Mali sme však veľkú chuť hrať, ovládali sme pravidlá hry a nezľakli sme sa ani na prvý pohľad silnejších súperiek.

Dievčatá sa rýchlo zohrali a po prvom nesmelom zápase proti domácemu družstvu ZŠ J.Kronera, ktorý skončil remízou, zvíťazili nad ďalšími dvomi školami (ZŠ Hurbanova, ZŠ N. Hejnej). To nám zabezpečilo postup do okresného finále, ktoré bude 6.5.2022 na ZŠ J.V.Dolinského.

Zloženie družstva: N. Spišáková, T. Paulíková, T. Faltičková, L. Podhorská, M. Gergišáková, A. Horváthová, S. Száraz, L. Husovská, E. Fillová, R. Cieniková, S. Knapcová,
P. Gergišáková

Ľubica Paulíková

Divadlo v divadle

Dramatický krúžok EGMT sa 25.4.2022 zúčastnil krajskej postupovej súťaže s názvom Turčianske javisko, ktorá sa konala v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Súťaže sa zúčastnili neprofesionálne divadelné súbory aktuálne zo 4 regiónov v rámci Žilinského kraja. Následne po súťažnej prehliadke divadelné súbory absolvovali rozborové semináre s odbornou porotou.

Čítať celý článok

Plavecký výcvik v 3. ročníku

Tri dni pred veľkonočnými sviatkami a dva dni po nich sa naši malí tretiaci zúčastnili plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne. Očakávania boli veľké, radosť sa miešala s obavou, ale môžem skonštatovať, že tých pár dní výcviku bolo úspešných a všetky deti z kurzu odchádzali ako plavci.

Čítať celý článok

Deň Zeme

22. apríla žiaci 7. a 8. ročníka spolu s učiteľmi pripravili na školskom ihrisku Deň Zeme. Toto podujatie bolo výsledkom dlhodobej prípravy učiteľov anglického jazyka na 2. stupni, ktorí plánovali generatívnu tému: Ako máme žiť tak, aby sme prežili my a aj naši potomkovia? Počas dvoch týždňov boli vyučovacie hodiny na angličtine spojené s hľadaním odpovede na túto otázku. Na záverečnom podujatí mali žiaci preukázať svoje porozumenie a návrhy, ktoré prispejú k udržateľnosti a zlepšeniu životného prostredia.

Čítať celý článok

Zo stavebného denníka výstavby pareniska

Keď sme raz prechádzali s kolegami areál školy, zastavili sme sa pred nepoužívaným krytom pieskoviska. Ležal zarastený trávou a zavadzal na mieste, kde sme v rámci Prírodovedno-matematického klubu plánovali vytvoriť priestor pre externé experimentálne vyučovanie. Tvar a materiál krytu jednoznačne inšpiroval k recyklácii na niečo využiteľné. Napadlo nám zapustené parenisko. Veď vrchnú časť už máme, stačí iba vykopať vnútorný manipulačný priestor. No, nie celkom. Po prvotnom rýchlom nadšení sme narazili na niekoľko prekážok, ktoré sme museli operatívne aktualizovať. A tak sa zo zapusteného pareniska stalo polozapustené parenisko na vyvýšených podperách (odteraz len parenisko).

Čítať celý článok

Veľkonočné Služby Božie pre EMŠ a 1. stupeň

Spoločné Služby Božie v kostole sú pre nás všetkých vždy hlasnou a radostnou udalosťou. Pred Veľkou nocou sa nám to opäť poradilo. Malí škôlkari a veľkí prvostupniari spoločne slávili udalosť ukrižovania a vzkriesenia Božieho syna Ježiša Krista.

V rámci Služieb Božích nám 2.B trieda zaspievala radostnú pieseň a malom vtáčati, ktoré si bezstarostne skáče krajinou – pretože vie, že sa Boh oň postará.

Čítať celý článok