Deň Zeme

22. apríla žiaci 7. a 8. ročníka spolu s učiteľmi pripravili na školskom ihrisku Deň Zeme. Toto podujatie bolo výsledkom dlhodobej prípravy učiteľov anglického jazyka na 2. stupni, ktorí plánovali generatívnu tému: Ako máme žiť tak, aby sme prežili my a aj naši potomkovia? Počas dvoch týždňov boli vyučovacie hodiny na angličtine spojené s hľadaním odpovede na túto otázku. Na záverečnom podujatí mali žiaci preukázať svoje porozumenie a návrhy, ktoré prispejú k udržateľnosti a zlepšeniu životného prostredia.

Veľmi ma potešilo, ako nakoniec prebiehala výučba, príprava a aj samotný záver na školskom dvore. Žiaci pripravili zaujímavé stánky s rôznymi témami, súčasťou každého bola aj úloha pre návštevníkov. Po splnení 4 úloh čakala na návštevníkov zdravá odmena v ovocnom bufete. Komunikačný jazyk bol angličtina, ale pri návšteve mladších účastníkov znela aj slovenčina. Stánkov bolo dostatočné množstvo, tak sme okrem žiakov druhého stupňa pozvali aj žiakov z prvého stupňa a taktiež nás navštívili aj gymnazisti zo 4. ročníka. Pánu Bohu vďačíme za veľmi dobré počasie, ktoré práve v tento aprílový piatok vyšlo najlepšie.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom a učiteľom angličtiny v 7. a 8. ročníku, ktorí spoločne vytvorili veľmi pekný a zaujímavý Deň Zeme.

Ďakujeme aj všetkým návštevníkom, ktorí svojím pozitívnym prístupom a dobrou náladou prispeli k tomu, aby všetko mohlo byť čo najlepšie.

Vážime si množstvo odpovedí na elektronické dotazníky, ktoré vyhodnotíme a návrhy z nich použijeme na podobnej akcii budúci školský rok.

Ľuboš Froľo

Fotografie