Divadlo v divadle

Dramatický krúžok EGMT sa 25.4.2022 zúčastnil krajskej postupovej súťaže s názvom Turčianske javisko, ktorá sa konala v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Súťaže sa zúčastnili neprofesionálne divadelné súbory aktuálne zo 4 regiónov v rámci Žilinského kraja. Následne po súťažnej prehliadke divadelné súbory absolvovali rozborové semináre s odbornou porotou.

Náš krúžok vystúpil s inscenáciou hry P. Karvaša s názvom Absolútny zákaz. Hra priniesla stále aktuálnu tému udržania slobody. S radosťou vám môžeme oznámiť, že sa nám podarilo získať postup v kategórii divadla mladých a v dňoch 3.- 5.6.2022 sa zúčastníme prehliadky FEDIM 2022 (Festival divadla mladých) v Tisovci. Súťaž bola pre nás veľkou motiváciou a tiež inšpiráciou do budúcnosti. Predstavenie sme odohrali aj vo viacerých reprízach v priestoroch našej školy a priniesli tak divadelný zážitok medzi žiakov aj učiteľov.

Ďakujeme všetkým členom krúžku, ktorí podali výborné dramatické výkony “na doskách, ktoré znamenajú svet.”

Záznam z predstavenia.

Monika Záborská a Jana Bosáková

 

Najbližšie nás môžete vidieť v nedeľu 8.5.20022 o 17:00 v Evanjelickom zborovom dome vo Vrútkach. Srdečne Vás pozývame!