Veľkonočné Služby Božie pre EMŠ a 1. stupeň

Spoločné Služby Božie v kostole sú pre nás všetkých vždy hlasnou a radostnou udalosťou. Pred Veľkou nocou sa nám to opäť poradilo. Malí škôlkari a veľkí prvostupniari spoločne slávili udalosť ukrižovania a vzkriesenia Božieho syna Ježiša Krista.

V rámci Služieb Božích nám 2.B trieda zaspievala radostnú pieseň a malom vtáčati, ktoré si bezstarostne skáče krajinou – pretože vie, že sa Boh oň postará.

Boh sa stará aj o nás. Urobil všetko preto, aby naša duša netrpela nedostatkom. Otvoril nám cestu k slobode a vykúpeniu. Vzdal sa svojej moci a prišiel, aby nám pomohol.

Svoju MOC zmenil na POMOC. A práve túto myšlienku sme chceli deťom posunúť v divadielku a veľkonočnej kázni.

Prikladáme z nej niekoľko myšlienok:
My ľudia máme veľmi radi moc – už od mala. Veruže, už aj deti vedia – čo to znamená mať moc – radi sa hráme hry, v ktorých môžeme byť prví, najlepší, najmocnejší….JA, JA, JA – kričíme – ja som bol lepší, ja som vyhral – ja som ťa porazil – ja som ten najmocnejší…

A vedel by mi niekto povedať, ako sa slovo MOC v divadielku zmenilo? – na POMOC.
Naša moc, naše úžasné schopnosti, naša sila, čokoľvek, v čom sme najlepší – má slúžiť na niečo oveľa vznešenejšie – na POMOC niekomu, kto nemá v živote také šťastie ako my…
MOC má slúžiť na POMOC…

A viete, ako Ježiš dokázal svoju MOC?

Tým, že prišiel medzi nás – na túto zem – aby nám pomohol – aby nás zachránil – aby bojoval na našej strane proti oveľa mocnejšiemu nepriateľovi, ako sme my sami…

A o tom je Veľká noc – o Bohu, ktorý prichádza priamo k nám, nie preto, aby sa stal mocným kráľom a sudcom sveta, ale preto, aby nám všetkým dal novú šancu na život.

A taktiež, aby sme nezabudli – že mať moc – znamená – mať moc niekomu pomáhať.

Záver Služieb Božích bol naozaj veľkolepý. Všetci sme spievali pieseň Our God is an awesome God. Deti túto pieseň dobre poznajú z Letnej Biblickej školy. Ak chcete, môžete si ju doma s deťmi zaspievať. Vaše ratolesti vás ju istotne radi naučia. Our God is an awesome God – YouTube.

Natália Kacianová

Fotografie zo služieb Božích