Míľa nádeje

Aktivity školského sociálneho projektu pokračovali aj v apríli. Pôvodne plánovanú stredu sme museli kvôli počasiu zmeniť na štvrtok, a tak sa 28.4. na štart Míle nádeje postavili takmer všetky deti, žiaci, učitelia, zamestnanci našej školy a aj niekoľkí rodičia. Behom v areáli školy, či na ihrisku pri SPŠ podporili partnerov sociálneho projektu Srdcom vidíš, počuješ, deti s postihom sluchu a zraku z Evanjelickej špeciálnej školy v Červenici. Formou dobrovoľného štartovného sme pre nich na rekonštrukciu kuchyne vyzbierali 1658,- eur. Okrem toho sme urobili aj niečo pre svoje zdravie. V tomto týždni bežali Míľu nádeje aj žiaci iných evanjelických škôl na Slovensku, konkrétne v Liptovskom Mikuláši, Prešove a Košiciach.

Vzácni kolegovia, rodičia, žiaci!

Všetkým Vám chceme veľmi pekne poďakovať za Vašu podporu sociálneho projektu na podujatí Míľa nádeje. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii, zabezpečovali ozvučenie, fotenie, bežecké trasy, občerstvenie, harmonogram, informácie, atď.

Ďakujeme, že ste motivovali žiakov k podpore dobrej veci a aj sami ste projekt podporili.

Veľmi pekne všetkým ďakujeme za pomoc a štedrosť!

Tím školského sociálneho projektu

Fotografie z míle nádeje