Prvé miesto na celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

Napriek tomu, že aj tento rok sa jazykové olympiády konali online, organizátori Olympiády vo francúzskom jazyku sa rozhodli pozvať všetkých účastníkov celoslovenského kola na slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien v divadle Iuventy v Bratislave.

Naša žiačka Nina Štaffenová z triedy 8.B síce neštuduje na našej škole francúzštinu, ale vďaka pár pobytom vo Francúzsku sa zaradila do kategórie určenej pre mladších bilingválnych žiakov. Po hudobnom úvode sa začalo odovzdanie cien a zo 14 súťažiacich v kategórii 1C sa Ninka umiestnila na prvom mieste, z čoho sa veľmi tešíme. Toutes nos félicitations, Nina!