Odznak všestrannosti

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa realizuje na školách, aj na hodinách telesnej výchovy, a je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov.

Na súťaž o odznak všestrannosti sme sa všetci šiestaci pripravovali od začiatku školského roka. V škole sme mali rôzne testovania a súťaže, napr. skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe, ľah – sed, hod plnou loptou, člnkový beh a tiež vytrvalostný člnkový beh.

Čítať celý článok

Matematický klokan

V pondelok 11.4. sa žiaci prvého ročníka gymnázia zapojili do celoslovenskej súťaže Matematický klokan, kde si preverili svoje matematické zručnosti

Čítať celý článok

Testovanie 9

Po dvoch rokoch prestávky sme zas a znova 6. apríla 2022, ako aj na ostatných slovenských školách, realizovali Testovanie 9. Ako už názov naznačuje, písali ho žiaci deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Čítať celý článok

Spojili sme sa, aby sme pomohli

Tento školský rok, podobne ako vo všetkých predchádzajúcich rokoch, sme sa rozhodli, že v rámci nášho školského sociálneho projektu pomoci iným pomôžeme deťom, ktoré nevidia a nepočujú vôbec alebo majú iba zvyšky sluchu a zraku. Tieto deti sú umiestnené v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici.

Čítať celý článok

Ocenená kolegyňa – Zuzana Staňová

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 20 pedagógov materských, základných škôl a základnej umeleckej školy pôsobiacich na území mesta slávnostne prevzalo ocenenia z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, viceprimátorov Tatiany Červeňovej a Rudolfa Kollára, ako aj predsedu komisie školstva, vzdelávania a mládeže Bruna Horeckého.

„Vychovávať a vzdelávať mladé generácie je nielen náročná práca, ale najmä zodpovednosť. Chcem vyjadriť obdiv a vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou a každý deň v našich školách odovzdávajú svoje vedomosti ďalej,“ povedal primátor Ján Danko.

Čítať celý článok

Naši absolventi ako dobrovoľníci v stane pomoci ECAV

Teší nás, že aj absolventi nášho gymnázia sa pripojili k dobrovoľníkom slúžiacim v Stane pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Evanjelickej diakonie, Ekumenickej pastoračnej služby vo Vyšnom Nemeckom. Dvaja z nich sa s nami podelili o svoje dojmy z tejto služby.

Čítať celý článok