Odznak všestrannosti

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa realizuje na školách, aj na hodinách telesnej výchovy, a je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov.

Na súťaž o odznak všestrannosti sme sa všetci šiestaci pripravovali od začiatku školského roka. V škole sme mali rôzne testovania a súťaže, napr. skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe, ľah – sed, hod plnou loptou, člnkový beh a tiež vytrvalostný člnkový beh.

Keď sa naši učitelia rozhodli, kto pôjde, rozdelili nás do družstva a na jednotlivcov. Družstvo sme mali jedno v zložení Eliška Fillová, Tomáš Balko, Maxim Štaffen, Sofia Habrunová. Jednotlivci sme súťažili ja, môj spolužiak Jakub Hybský, Melina Sánchez Stuchlá a Šimon Lapšanský.

Prišiel dlho očakávaný deň. V utorok 12.4.2022 sme sa konečne dočkali. Keď sme prišli do telocvične na Podháji, kde sa konala súťaž, dostali sme fľašu, desiatu a veľa dobrej nálady. Usadili sme sa, prezliekli sme sa do športového oblečenia a rozcvičili sa. O chvíľu neskôr nám ukázali, ako vyzerá trať a ako ju treba zvládnuť. Vyzerala naozaj náročne. Keď prišiel rad na mňa, začala som sa obávať, či to zvládnem. Všetci naokolo však fandili, a to ma veľmi podporilo. V cieli som bola úplne vyčerpaná, ale bola to naozaj zábava.

Po chvíli prišiel čas na tímy. Nášmu tímu sa celkom darilo, avšak urobili niekoľko chýb, a preto sa umiestnili na nižšom mieste. Povzdychli sme si a povedali, že sme sa naozaj snažili. Ja som skončila na veľmi dobrom 12. mieste, avšak Šimon uspel naozaj skvelo na 4. mieste. Škoda, že mu postup ušiel len o jedno miesto. Na konci dňa sme boli na seba a celý tím hrdí, že sme to zvládli. Sme radi, že sme sa zúčastnili.

Sofia Száraz, 6.B