Spojili sme sa, aby sme pomohli

Tento školský rok, podobne ako vo všetkých predchádzajúcich rokoch, sme sa rozhodli, že v rámci nášho školského sociálneho projektu pomoci iným pomôžeme deťom, ktoré nevidia a nepočujú vôbec alebo majú iba zvyšky sluchu a zraku. Tieto deti sú umiestnené v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici.

V decembri sme spolu so štedrými rodičmi a deťmi pripravili darčeky, ktoré boli šité podľa potrieb jednotlivých žiakov. Boli sme radi, že sme ich mohli osobne odovzdať priamo v Červenici. Boli prijaté s vďačnosťou. Odchádzali sme odtiaľ nielen s dobrým pocitom, ale aj s viac ako 700 papierovými anjelikmi, ktoré vyrobili deti z Červenice spolu so svojimi pedagógmi a boli určené ako pozdrav a dar pre našich žiakov.

Najmä počas ranných stíšení sme mali možnosť zaoberať sa životnými príbehmi ľudí postihnutých hluchoslepotou alebo aj inými hendikepmi. Naši gymnazisti pripravili video vizitky jednotlivých ľudí.

S cieľom vyzbierať finančnú podporu pre červenickú školu sme v mesiaci apríl urobili tombolu, do ktorej svojimi darmi prispeli najmä pedagógovia školy. Žiaci prostredníctvom kúpy tombolových lístkov podporili dobrú vec, ale mali možnosť aj vyhrať zaujímavé ceny. Vyvrcholením celej aktivity bola „Míľa nádeje“, ktorá sa uskutočnila v posledný aprílový týždeň. Išlo o beh spojený s finančnou zbierkou na podporu tohto projektu. Boli sme radi, že sme po všetkých obmedzeniach počas kovidového obdobia boli spolu. Všetci pedagógovia a žiaci mohli byť na čerstvom vzduchu, mohli rozhýbať svoje telá, dobre strávili čas a hlavne sme sa všetci spojili, aby sme podporili dobrú vec. Veď práve preto každoročne organizujeme na našej škole projekty pomoci iným: spájame sa, aby sme spolu mohli urobiť dobrú vec. Tento rok to bolo o to vzácnejšie, že sme sa spojili aj s ďalšími evanjelickými školami na Slovensku, najmä s Evanjelickou spojenou školou v Liptovskom Mikuláši.

Náš finančný výťažok z tomboly a Míle nádeje (3158 EUR) má pomôcť Evanjelickej škole v Červenici pri rekonštrukcii a vybavení školskej kuchynky, v ktorej sa žiaci praktickej školy učia pripraviť jednoduché pokrmy, prestierať stôl a pod., aby tak nadobudli vyššiu mieru samoobslužnosti.

Ďakujeme všetkým, že sa spojili, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Zvlášť ďakujem, všetkým kolegom, kolegyniam a žiakom, ktorí jednotlivé aktivity pripravili a organizovali. Ďakujeme za pomoc.

Jozef Sopoliga
riaditeľ