Testovanie 9

Po dvoch rokoch prestávky sme zas a znova 6. apríla 2022, ako aj na ostatných slovenských školách, realizovali Testovanie 9. Ako už názov naznačuje, písali ho žiaci deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Po dvoch rokoch sa znova zapotili nielen dlane, ale aj hlavy našich najstarších „druhostupniarov“, aby svoju prácu na základnej škole zúročili a dokázali sami sebe, čo všetko sa počas svojho štúdia naučili a zvládli. V neposlednom rade je to aj jeden z kľúčov, ktorý im otvorí dvere do sveta stredoškolákov.

Všetkým našim deviatakom prajeme, aby sa tie dvere otvorili práve tam, kam ich ťahá ich srdce a nech študujú práve to, čo ich bude v živote napĺňať.

Zuzana Ruttkayová