Matematický klokan

V pondelok 11.4. sa žiaci prvého ročníka gymnázia zapojili do celoslovenskej súťaže Matematický klokan, kde si preverili svoje matematické zručnosti
na zaujímavých a podnetných úlohách. Pracovali individuálne, preto sme na organizáciu súťaže využili priestory našej školskej jedálne.

Tešíme sa na výsledky, ktoré budú zverejnené v máji.

Zuzana Gombárska