Rozhovor s Natáliou Vrždiakovou

Natália Vrždiaková je školská psychologička na ESSMT. Učí seminár zo psychológie.

Akú strednú a vysokú školu ste vyštudovali?
Vyštudovala som Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, neskôr som pokračovala v štúdiu psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Bola vaším cieľom vždy psychológia?
Ako každý študent som mala rôzne ciele a sny, najprv som chcela byť učiteľkou, potom herečkou, či policajtkou. Vedela som, že chcem pracovať s ľuďmi a postupne, počas strednej školy, som sa rozhodla pre psychológiu.

Ak by ste neboli psychologičkou, čím by ste dnes boli?
Asi by som sa rozhodla byť policajtkou, tiež je to jedno z povolaní, ktoré pomáha druhým, spojené s adrenalínom, ktorý mám rada.

Ak by ste strávili rok niekde osamote, na akom mieste by to bolo?
Na ostrove s krásnou prírodou, slnečným a teplým počasím. Samozrejme bez hadov, pavúkov a škorpiónov 😀

Čo vám pandémia koronavírusu dala a čo vám naopak vzala?
Tým, že sme pracovali hlavne prostredníctvom online vyučovania, tak mi dala zdokonalenie sa v oblasti techniky. Začala som viac chodiť do prírody, kde som mala čas pre seba. Určite mi vzala ako väčšine z nás sociálny kontakt, odvykli sme si chodiť do spoločnosti a uvedomili sme si, aká je socializácia pre nás dôležitá.

Čo by ste odkázali svojmu pätnásťročnému ja?
Vždy choď za svojím cieľom.

Čo vás napĺňa energiou a čo vám ju naopak berie?
Energiou ma napĺňa turistika, v zimnom období lyžovanie/snowboardovanie, čas strávený s priateľmi, dovolenka. Čo mi energiu berie je, keď si nechávam veci na poslednú chvíľu, všetko sa nakopí a neviem, z ktorého konca mám začať a snažím sa všetko urobiť naraz.

Ako u vás vyzerá prvé sedenie?
Prvé stretnutie býva zoznamovacie, hlavne, aby zo žiakov opadol stres a cítili sa u mňa bezpečne. Porozprávame sa, dohodneme si ciele, na ktorých chceme pracovať. Samozrejme, že to závisí aj od veku žiakov, s ktorými pracujem. Pri mladších žiakoch sa zoznamujeme prostredníctvom hry či rôznych aktivít.

Ako vidíte svet ovplyvnený ďalším vývojom informačných technológií, sociálnych sietí, množstvom dát a ich vplyvu na ľudí o 10 rokov?
Informačné technológie sú určite dobrá pomôcka na rýchly prenos informácií. Žijeme v dobe, kedy sa všetko rýchlo posúva, vyvíja. Sociálne siete sú súčasťou každodenného života mnohých ľudí. Hlavne si musíme uvedomiť rozdiel medzi reálnym a online svetom, aby sme väčšinu času netrávili pripojení na sociálnych sieťach, pretože práve ich dostupnosťou im môžeme rýchlo prepadnúť.

Ako vplývajú informačné technológie na zručnosti a správanie študentov?
Pre žiakov sú informačné technológie určite prínosom. Pomocou nich môžu rýchlo vyhľadávať informácie či materiály potrebné k ich štúdiu. Avšak ak trávia veľa času na sociálnych sieťach, môže to viesť k problémom so spánkom, úzkostnými stavmi, pocitmi menejcennosti, pretože môžu začať porovnávať svoj život so životmi ostatných.

S akými duševnými problémami študentov sa najčastejšie stretávate?
Po období pandémie koronavírusu sa najčastejšie stretávame u žiakov s problémami, ako sú úzkosti, sociálne fóbie, závislosti na informačných technológiách. Tým, že žiaci počas pandémie trávili veľa času na počítačoch, ľahko podľahli online hraniu PC hier. Ďalej sa stretávame s poruchami príjmu potravy, poruchami spánku, depresiami či sebapoškodzovaním.

Ďakujeme za rozhovor.

Otázky pripravili Emma Mendelová a Lea Maníková.