Apríl v našej škôlke

1. aprílový týždeň – Prírodné javy
Mesiac apríl sme začali zaujímavou témou, na ktorú sa deti vždy tešia – Prírodné javy. Celý týždeň sme sa venovali rôznym pokusom, pri ktorých deti diskutovali o svojich predstavách o svetle, vytvárali predpoklady a overovali si priepustnosť svetla niektorými materiálmi. Skúmali tiene vrhané predmetmi vo svetle v závislosti od ich vzdialenosti od umiestnenia zdroja svetla, hrali na tabuli tieňohru.

Opisovali vlastnosti vody, diskutovali o jej podobách – skupenstvách, zdôvodňovali, ako môžeme jej formy v jednotlivých skupenstvách dosiahnuť. Vyslovovali predpoklady o rozpustnosti niektorých látok vo vode a tieto potom overili pokusom.

Podľa návodu zapájali jednoduché elektrické obvody, obsahujúce svetlo, vypínač, motorček, vypínač riadený zvukom, diódu.

Predkladali svoje domnienky o vzduchu, aký je, kto a čo všetko a načo ho potrebuje. Pomocou myšlienkovej rutiny see-think-wonder pri sledovaní pokusu s nafúknutým balónom vysvetlili sledovaný jav – pohybujúci sa balón. Vyslovovali tiež predpoklady, čo sa stane s horiacou sviečkou, ak ju zakryjeme pohárom a sledovali pokus, pri ktorom videli, čo spôsobil podtlak.

Diskutovali o zvuku, pri pokuse pochopili, že sa šíri zvukovými vlnami. Bolo toho veľa, čo videli, skúsili a naučili sa.

2. aprílový týždeň – Veľkonočné sviatky
Potom prišiel ďalší zaujímavý týždeň s radostným vyvrcholením – veľkonočnými sviatkami. Deti vytvárali veľkonočné ozdoby, pripomenuli si veľkonočné tradície, ktoré udržiavajú doma v rodine i kresťanský pôvod týchto sviatkov. Učili sa recitovať veľkonočné vinše a vyrábali veľkonočné pozdravy a veru zažili aj veľkonočnú šibačku.

3. aprílový týždeň – Deň Zeme
Pokračovali sme témou Deň Zeme. Venovali sme sa nášmu životnému prostrediu a tomu, ako ho chrániť. Neostali sme len pri teórii. Vysúkali sme rukávy a vyčistili sme školský dvor. No a popri tom sme ešte vyrobili milé výtvory z materiálov, ktoré by ináč skončili v odpade. Náš program nám spestrila aj akcia organizovaná našimi veľkými kamarátmi zo 7. a 8. ročníka ZŠ pri príležitosti Dňa Zeme, na ktorej sa deti aj niečo dozvedeli, či si zopakovali a hlavne sa dobre zabavili, že sa im ani odísť nechcelo.

4. aprílový týždeň – Život pri vode
No a apríl sme ukončili témou život pri vode. Akáže to náhoda, že práve v tomto týždni prebiehal aj plavecký kurz pre našich predškolákov, ktorí si teda vody užili viac než dosť. Aj keď sa kurzu zúčastnili predškoláci zo sovičkovej a žirafkovej triedy, koncom týždňa vo vode plávali všetci ako žabky. No a tí, čo na kurz nechodili, sa oboznámili s faunou a flórou pri a vo vode a niečo pekné na túto tému aj vytvorili.

V tomto týždni sa naše deti zúčastnili aj celoškolskej akcie Míľa nádeje v rámci sociálneho projektu ESŠ Srdcom vidíš, počuješ. Tento rok detičky bežali na podporu detí so sluchovým a zrakovým postihnutím z Evanjelickej špeciálnej školy v Červenici. Ďakujeme všetkým, ktorí aj finančne podporili tento projekt.

Tu nájdete fotky z míle nádeje.