Ako získať potrebný nadhľad a s pokojom zvládnuť nepekné vysvedčenie

Radí Mgr. Ľubica Kövérová, psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Ako by sme sa mali na vysvedčenie dieťaťa pozerať, o čom vysvedčenie vypovedá?
Rodičia by mali brať vysvedčenie ako výsledok celoročnej práce ich dieťaťa v škole, ale zároveň i výsledok svojej práce. To znamená, ako sa zaujímali o dieťa počas celého školského roka, ako sa s ním učili, pomáhali mu, podporovali ho, riešili problémy dieťaťa spolu s vyučujúcimi.

Ak dieťa prinesie aj zlé známky, mali by sme z toho vyvodiť nejaké dôsledky?
Dôležité je, aby si rodičia našli dostatok času a porozprávali sa s dieťaťom o všetkých známkach z jednotlivých predmetov, nielen o tých zlých. Rozhovor by mal prebiehať pokojne, bez kriku, vyhrážok a emocionálneho vydierania (ako si nám to mohol urobiť, je nám z teba zle…), ale skôr by sa mal zamerať na možné riešenia. Rodičia by mali najskôr vyzdvihnúť pozitívne aspekty (dobré známky). Pri horších známkach (3, 4,) a mimoriadne zlých známkach (5) by mali poskytnúť útechu a dohodnúť sa s dieťaťom, že v budúcom školskom roku sa mu podarí so spoločnými silami rodičov získať na vysvedčení lepšie známky. Nemali by sa vyhrážať dieťaťu, že za zlé známky mu zrušia letný tábor, nepôjde s nimi na dovolenku, bude sa musieť učiť celé prázdniny. Treba mu povedať, že mu dôverujú a veria mu, že budúci školský rok budú známky na vysvedčení lepšie a oni mu v tom pomôžu.

Kde robíme ako rodičia najčastejšie v rozhovoroch o známkach chybu?
Porovnávame známky dieťaťa zo známkami súrodencov. Každé dieťa je iné. To, že jednému ide dobre matematika, neznamená, že v nej bude dobré aj druhé dieťa. Pripomienky typu: „Aký je ten tvoj súrodenec na rozdiel od teba múdry, šikovný…,“ upevňujú u dieťaťa pocit menejcennosti. Kritika zlých známok môže u dieťaťa spôsobiť, že sa začne považovať za neschopné, bez akýchkoľvek dobrých vlastností, bojí sa prejaviť svoj názor, uzatvára sa a prestáva komunikovať.

Ako reagovať, keď sa dieťa kvôli zlému vysvedčeniu bojí ísť domov?
Rodičia by mali dopredu povedať dieťaťu, že ak prinesie na vysvedčenie horšie a zlé známky, nebudú mu nadávať a to, čo mu sľúbia, aj dodržia. Treba si uvedomiť, že takéto dieťa sa nachádza v bezvýchodiskovej situácii, vie, že známky na vysvedčení nezmení. Vysvedčenie prinesie domov, kde ho čakajú nadávky, tresty, zákazy. Dôležité je, aby dieťa v takejto situácii malo oporu niekoho blízkeho – rodiča, priateľa, súrodenca, starých rodičov. Ak sa tak nestane, dieťa nevidí riešenie tejto situácie a jediným únikom, ktorý vidí, je odchod z domu, v tých najhorších prípadoch únik zo života.

Niektorí odborníci tvrdia, že dobré známky neznamenajú aj dobrú budúcnosť. Aký je váš názor?
Treba si uvedomiť, že existujú dva typy žiakov podľa svojho zamerania. Prví sú zameraní na výkon, chcú mať dobré známky, samé jednotky. Druhým typom sú tí, ktorí nevenujú takú veľkú pozornosť výkonu, teda známkam. Nemusia mať vždy dobré známky. Tento typ žiakov má schopnosti, ktoré sa nedajú oznámkovať, no napriek tomu môžu byť v živote veľmi úspešní, napríklad vedia riadiť tím spolužiakov, organizovať školské aktivity, byť empatickí, ochotní druhým pomôcť. Dôležité je všímať si nielen kognitívne, ale aj osobnostné vlastnosti dieťaťa. Či v dieťati vidíme ochotu sa učiť, slušne sa správať, rešpektovať hranice.

Ako primerane odmeniť dieťa za dobré vysvedčenie?
Je správne oceniť snahu dieťaťa za prácu počas celého školského roka. U detí mladšieho a staršieho školského veku (I. a II. stupeň ZŠ) je dobrou odmenou spoločný program s rodinou, napríklad cukráreň, obed, kino, ZOO, výlet… Pri týchto rodinných aktivitách môžeme dať dieťaťu možnosť, aby sa zapojilo do výberu spoločného programu (výber filmu, jedla, výletu…). Pri kúpe knihy je dobré, ak rodič zoberie dieťa do kníhkupectva a nechá ho, aby si samo vybralo knihu, ktorú by si rado prečítalo cez prázdniny. Dobrou odmenou môže byť aj spoločný výber letného tábora.
Pre starších študentov môže byť dobrým darčekom napríklad vstupenka na letný koncert v rámci hudobných festivalov alebo divadelné predstavenie v rámci kultúrneho leta.

Je potrebné, aby sa deti aj cez prázdniny učili, aby za dva mesiace prázdnin nevypadli z rytmu a „neohlúpli“?
Mnohí rodičia detí, ktorým nedopadlo koncoročné vysvedčenie podľa ich predstáv, „nútia“ k učeniu deti aj cez prázdniny.
Na prvom mieste by však mal byť dopriaty deťom čas na odpočinok. Mali by relaxovať, užiť si zábavu, mať dostatok spánku. Prázdniny majú slúžiť na získavanie nových zručností, zážitkov, spoznávanie nových miest, štátov. Deti by sa mali venovať činnostiam, ktoré majú rady, stretávať sa s kamarátmi. Dôležitý je i čas strávený s rodinou.

Neučiť sa teda s deťmi v lete vôbec?
Ak by mali byť deti motivované k učeniu cez prázdniny (hlavne na l. stupni ZŠ, aby nezabudli písať a zdokonalili sa v čítaní) malo by to prebiehať hravou formou napr. písaním pohľadníc z dovolenky pre starých rodičov, písaním listov z letného tábora pre rodičov, písaním denníka z prázdnin, čítaním obľúbených kníh.

A čo také deti, ktoré čakajú v lete opravné skúšky?
Aj deti, ktoré majú cez prázdniny reparáty, majú nárok na oddych a relax. V druhej polovici prázdnin im treba urobiť pracovný program, aby sa na reparát mohli dobre pripraviť. Vhodné by bolo zabezpečiť dieťaťu aj doučovanie. Dieťa by sa malo učiť systematicky dve, tri hodiny každý deň a zvyšok relaxovať. Ostatné deti si majú naplno oddýchnuť a užiť si prázdniny do posledného dňa.

Rady do budúceho školského roku:

Ako pomôcť dieťaťu v usilovnosti pri učení?
Reakcia rodičov na horšie známky je veľmi dôležitá, keďže ovplyvňuje ďalšiu motiváciu dieťaťa, jeho sebavedomie aj pocit zodpovednosti za učenie. Dôležité je dodržať zopár zásad.

 1. Energiu by nemali venovať tomu, ako ho potrestajú, ale ako mu môžu pomôcť, aby sa výsledky zlepšili. Musia si uvedomiť, že terajšie vysvedčenie už nezmenia.
 2. Nájsť niečo, za čo by ho pochválili. Pochvala a ocenenie môžu byť najefektívnejšou motiváciou v budúcnosti.
 3. Spoločná diskusia a strávený čas. Nevyhnutné je sadnúť si s dieťaťom a pokojne sa porozprávať o známkach.
 4. Poskytnúť mu podporu a povzbudenie. Dôležité je ubezpečiť ho, že mu pomôžete a môže sa na vás obrátiť s akýmkoľvek problémom.

Vo všeobecnosti platí, že netreba mať prehnané očakávania ani v tejto oblasti. Mnohokrát je sklamanie zapríčinené nadmernými očakávaniami.

10 tipov na zlepšenie prospechu

 • častejšie sa venujte dieťaťu, podporte ho v učení,
 • oceňte snahu dieťaťa, neporovnávajte ho s ostatnými deťmi,
 • akceptujte reálne možnosti a schopnosti dieťaťa,
 • veďte ho k tomu, aby samo napísalo úlohy a naučilo sa, následne ich skontrolujte,
 • ukážte mu to aj z praktickej stránky,
 • vytvorte mu vhodné podmienky na učenie, snažte sa zaviesť režim (pravidelnú dennú dobu na učenie),
 • po škole mu dajte trošku voľna,
 • začnite učenie s ťažšími predmetmi, dávajte si prestávky,
 • zapojte do učenia oči, uši aj pohyb a zistite, čo mu najviac vyhovuje,
 • ak sú povinnosti splnené, dajte mu priestor na voľný čas podľa jeho predstáv.

Zdroje- prevzaté:
Eduworld.sk: Martina Matejová, Beáta Tancsáková

Spracovala: A. Auxtová