Rozhovor s Viktóriou Mamatejovou

Viki, u nás si zmaturovala v roku 2019. Na akú školu si sa následne prihlásila? (aký odbor…)
Hlásila som sa na viacero škôl, ale rozhodla som sa pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študujem odbor psychológia.

Prečo práve tento odbor?
Odjakživa mi bol blízky, pamätám si, že už na základnej škole som rodičom doma prehlásila, že budem psychologička. Párkrát som názor počas dospievania zmenila, pretože sa mi často menili záujmy, no nakoniec som sa aj tak vrátila k psychológii. Vlastne som tým, ako funguje naša myseľ, mozog, z čoho vyplýva naše správanie a prežívanie, fascinovaná.

Čítať celý článok

Jakub Vojt

Po absolvovaní nášho gymnázia viedla moja cesta do Nórska, kde som na University of Bergen vyštudoval 2-ročný program zameraný na nórsky jazyk, históriu a kultúru. Môj ďalší plán na University of Bergen v celku narušila pandémia a moje ďalšie kroky viedli k štúdiu na Univerzite Komenského.

Čítať celý článok

Viktória Húšťová

Škola: Karlova univerzita, Praha
Odbor: Právo

Moje štúdium na ESŠ som začala v treťom ročníku ZŠ. Evanjelická základná škola bola ešte len v začiatkoch a ja som tak mala možnosť byť súčasťou jednej z prvých tried, ktoré tvorili túto vtedy ešte malú školu. Za mojím prestupom stála najmä dobrá reputácia školy v kvalitnej výučbe anglického jazyku. A hoci ma zlákal kvalitný jazykový program ponúkaný školou, časom som mala možnosť spoznať aj ostatné stránky, v ktorých škola vynikala. Osobne sa mi páčil dôraz kladený na mimoštudijné aspekty vzdelania – množstvo sociálnych projektov, prednášky a diskusie na témy mimo kurikula, tie vo mne vzbudzovali zvedavosť a záujem o danú problematiku. Práve pre tieto dôvody som sa rozhodla pokračovať vo svojom štúdiu na EGMT.

Čítať celý článok

Ján Teodor Dobrovolný

Škola: Kajaani University of Applied Sciences
Štát: Fínsko
Študijný odbor: International Business
Organizácie: KAATO – Student Association for BBA Students, KAMK Esport Club, Board Games Club

 

Gymnázium a ako to šlo ďalej?
Na gymnáziu som nemal veľké vízie, čo by som chcel študovať na vysokej škole a akým smerom by som sa chcel uberať.

Čítať celý článok

Zuzana Kubíková

Ocenenie “Aktívny mládežník” pre našu absolventku

Naša absolventka Zuzka Kubíková sa stala absolútnou víťazkou ocenenia Aktívny mládežník, vyhláseného Radou mládeže Slovenska. Zuzka sa už 5 rokov aktívne venuje animátorskej práci so sociálne vylúčenou komunitou rómskych detí v martinskej osade Bambusky. Zuzka je kľúčovou osobou v tejto dobrovoľníckej práci, má získanú dôveru rómskej komunity a proaktívne a systematicky pristupuje k problematike rómskej segregácie v našom meste.

Čítať celý článok

Terézia Kucbelová

Momentálne študujem svoj tretí ročník bakalárskeho štúdia v odbore grafický dizajn a komunikácia na Westminsterskej univerzite v Londýne. V budúcnosti by som sa rada chcela zamerať na knižný dizajn, ktorý sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov a publikácií. Tiež mám veľmi rada cestovanie a fotografiu a ak by sa mi podarilo tieto moje záľuby prepojiť s dizajnom, bola by som veľmi rada.

Čítať celý článok

Ján Drahoš

O našom absolventovi Jánovi Drahošovi je dlhodobo známe, že mu veci verejné nie sú ľahostajné. Až do takej miery, že pred parlamentnými voľbami do NR SR súhlasil s kandidatúrou za politickú stranu KDH. 

Janko, ako sa tvoja kandidatúra začala?
Občas sa mi stane, že si premietam v hlave dookola udalosti posledných mesiacov.  A sám aj deň po voľbách stále neviem uveriť, že ma oslovili. Na prelome septembra a októbra mi napísal Dušan Haško, že ma Bohdan Hroboň odporučil ako mladého potenciálneho reprezentanta. Spočiatku som kandidatúru nevnímal vážne a záväzne. Zdalo mi úplne absurdným, že by som mal ísť kandidovať. Dohodol som si stretnutie s predsedníctvom Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska, zostavujúcim modul mladých, ktorého som sa potom onedlho stal súčasťou. Dlho som zvažoval, avšak  situácia v našej krajine, no bohužiaľ aj v našom meste, ma presvedčila. Zdalo sa mi pokryteckým stáť rok na „tribúne“, angažovať sa, no zároveň odmietnuť ponuku pomôcť strane, ktorá zmenu, po ktorej sme volali, mohla priniesť.

Čítať celý článok