Jakub Vojt

Po absolvovaní nášho gymnázia viedla moja cesta do Nórska, kde som na University of Bergen vyštudoval 2-ročný program zameraný na nórsky jazyk, históriu a kultúru. Môj ďalší plán na University of Bergen v celku narušila pandémia a moje ďalšie kroky viedli k štúdiu na Univerzite Komenského.

Častokrát sa pri mojich rozhodnutiach zastavím a poďakujem sa za to, čo ma naučila a čo mi v živote priniesla Evanjelická spojená škola. Napríklad počas môjho 2-ročného pobytu v Nórsku som pracoval ako dobrovoľník v centre pre integráciu utečencov, kde práca vyžadovala nemať akékoľvek predsudky nech ste sa stretli s hocijakým prípadom. Tam som bol vždy vďačný za všetky sociálne projekty, do ktorých sme sa vďaka ESŠ mohli zapájať už od prvých ročníkov základnej školy a neskôr si uvedomiť, že pomáhať znamená rozumieť.

Som presvedčený, že po ukončení evanjelického gymnázia sa môže študent rozhodnúť pre rôzne odbory a v rôznych štátoch. Už od strednej školy som bol zainteresovaný vo veciach verejných a pri každej príležitosti vášnivo diskutoval o politike. Možno práve preto momentálne študujem Európske štúdiá v anglickom jazyku, ktoré majú rôzne zamerania cez politologické analýzy, právne záležitosti Európskej únie, medzinárodné vzťahy alebo integrácia a rozširovanie EÚ. Počas môjho štúdia taktiež narážam na veci, pre ktoré som vďačný ESŠ, a tým sú príležitosti výletov, ktoré ma istým spôsobom nasmerovali v budúcom výbere štúdia. Mám tým na mysli napríklad návštevu Európskeho parlamentu v Štrasburgu, Európskej organizácie pre jadrový výskum alebo výlet do New Yorku. Nehovoriac o možnosti zapojenia sa do zaujímavých projektov.

V mojom štúdiu sa mimo iného užšie venujem aj téme boja s dezinformáciami, ktoré považujem za jedny z hlavných ohrození, ktorým momentálne, ale i v budúcnosti budeme musieť čeliť. Kritické myslenie je dnes tá najpodstatnejšia výbava pri narábaní s informáciami. Ja za koreň môjho kritického uvažovania a pozerania sa na veci z kontextu považujem znovu ESŠ, a to najmä pána riaditeľa Sopoligu. Pamätám si, ako nás vždy navádzal ku kritickému zmýšľaniu, či už na základnej škole (think out of the box), alebo na gymnáziu, kde sa začali formovať naše prvé vážne presvedčenia, hodnoty a názory.

Moju budúcnosť nechávam zatiaľ otvorenú príležitostiam. Momentálne prežívam lekciu pandémie, že plány sa naozaj môžu obrátiť o 180 stupňov. A tak mi na záver ako absolventovi neostáva povedať snáď tú najdôležitejšiu vec, a tým je spoločenstvo. Vďaka ESŠ som bol schopný nájsť a patriť do spoločenstva, ktoré intenzívne pretrváva dodnes. Spoločenstvo, ktoré je postavené na naozaj pevných hodnotách, duchovných zážitkoch a láske. Takže o mojej budúcnosti nemám zatiaľ žiadne presné obrazy, ale v jednej veci som si istý, že budem stále mať okolo seba ľudí a patriť do spoločenstva, ktoré sme si vybudovali práve na Evanjelickej spojenej škole.