Terézia Kucbelová

Momentálne študujem svoj tretí ročník bakalárskeho štúdia v odbore grafický dizajn a komunikácia na Westminsterskej univerzite v Londýne. V budúcnosti by som sa rada chcela zamerať na knižný dizajn, ktorý sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov a publikácií. Tiež mám veľmi rada cestovanie a fotografiu a ak by sa mi podarilo tieto moje záľuby prepojiť s dizajnom, bola by som veľmi rada.

Naše gymnázium mi výrazne dopomohlo k štúdiu v zahraničí. Boli to naši učitelia, ktorí mi prvýkrát vnukli túto myšlienku a pomohli mi prejsť nielen celým procesom, ale samozrejme ma roky vzdelávali, učili angličtinu a tiež podporovali a viedli k pravde, k láske a ku Kristovi. Tieto hodnoty sú pre mňa kľúčové a stále z nich čerpám.

Po škole som svoje vedomosti chcela budovať ďalej a vedela som, že ak túto príležitosť ísť študovať do zahraničia nevyužijem, nebola by som so sebou spokojná. Svoje rozhodnutie ísť určite neľutujem. Naopak, som zaň veľmi vďačná. Štúdium v zahraničí nie je úplne jednoduché a tiež je finančne náročné, ale samozrejme dá sa zvládnuť a mne sa to podarilo hlavne kvôli tomu, že som na to nebola sama.