Ján Teodor Dobrovolný

Škola: Kajaani University of Applied Sciences
Štát: Fínsko
Študijný odbor: International Business
Organizácie: KAATO – Student Association for BBA Students, KAMK Esport Club, Board Games Club

 

Gymnázium a ako to šlo ďalej?
Na gymnáziu som nemal veľké vízie, čo by som chcel študovať na vysokej škole a akým smerom by som sa chcel uberať. Keď som si vyberal, na ktoré vysoké školy sa mám prihlásiť, tak som rozmýšľal nad vysokými školami v Česku, keďže veľa mojich spolužiakov sa hlásilo práve do spomínanej krajiny či už do Brna, Prahy, alebo do iných českých miest. Vyberal som si podľa predmetov, z ktorých som maturoval a bol som prijatý na Masarykovu univerzitu v Brne. V tom istom období som sa dostal k informáciám o škole, kde sa dá študovať Esports, ktorý ma zaujal. Rozhodol som sa, že si dám prihlášku na Esport Business a International Business. Esport Business mi nevyšiel, bol som pár miest pod čiarou, ale pri International Business som sa „umiestnil“. Nakoniec som rád, že som sa nedostal k štúdiu Esport Business, pretože mám pri tomto štúdiu viac možností orientácie, plus škola je veľmi flexibilná a môžem si vyberať predmety aj z iných odvetví.

Prečo si sa rozhodol študovať v zahraničí? Prečo práve KAMK?
Jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol študovať v zahraničí, bola chuť zistiť, ako to je inde vo svete, spoznať iné metódy ako robiť veci, spoznať inú kultúru. Bral som to ako jedinečnú príležitosť a ak by som to nevyskúšal, tak viem, že by som si to v budúcnosti vyčítal. Aj keď študujem v malom meste, atmosféra je tu veľmi priateľská, mám čas aj na svoje aktivity popri štúdiu. Človek však musí byť proaktívny, čo sa týka vecí mimo školy a veľa vecí som si musel odoprieť kvôli štúdiu v zahraničí, či už to bola rodina, kamaráti, koníčky. Neľutujem však, že som to skúsil, aj keď v budúcnosti by som určite niektoré veci spravil inak. O škole a o prostredí, v ktorom budem študovať, som nevedel skoro nič, ale mal som prvotný plán, že prvý semester si spravím v International Business a potom prestúpim na odbor Esport Business. Po prvých pár týždňoch som ale už vedel, že to nebude potrebné, pri International Business mám širšie možnosti uplatnenia.

Svoj študijný pobyt som si „spestril“ o jeden semester v Singapure, kde má moja škola partnerstvo s Nanyang Polytechnic. Bola to úžasná možnosť na nadviazanie nových priateľstiev, nových kontaktov a taktiež som mohol spoznať ich kultúru a zvyky. V čase našich vianočných prázdnin som mal dokonca možnosť stretnúť sa v Hongkongu, ktorý je od Singapuru vzdialený dve hodiny letu, s mojím bývalým učiteľom z gymnázia Mattom Hafarom.

Určite by som chcel povzbudiť všetkých študentov, ktorí si kladú otázku, či majú ísť študovať do zahraničia. Jednoznačne je to nenahraditeľná skúsenosť, ktorú by som prial každému z nich. Minimálne ísť aspoň na Erazmus+ študijný pobyt alebo možno skúsiť Au Pair počas štúdia na strednej škole, prípadne tesne po skončení strednej školy. Je to životná skúsenosť.

Aká je tvoja predstava o budúcnosti?
Pred sebou mám posledné dva semestre bakalárskeho štúdia, v ktorých svoj čas budem venovať stáži a príprave bakalárskej práce. Po ukončení bakalárskeho štúdia, skôr ako by som chcel pokračovať v magisterskom štúdiu na „University of Applied Sciences“, chcel by som absolvovať nejakú prax v odbore, ktorý študujem. Je ťažké povedať, čo bude o pár mesiacov nieto ešte rokov, ale celkom si užívam túto niekedy kľukatú cestu a sám som zvedavý, kde ma ešte vietor zaveje.