2% z dane na podporu školy

Nadácia kresťanského vzdelávania dlhodobo zabezpečuje financie potrebné na rozvoj a rast Evanjelickej spojenej školy v Martine. Správca nadácie Bohdan Hroboň: ,,Kvalita každej školy stojí a padá na kvalitných učiteľoch. Nadácia preto podporuje ich profesionálny rast a rozvoj. Môže tak robiť aj vďaka každému, kto na ňu v tomto roku poukázal 2% z dane.

Touto cestou sme v minulom roku získali sumu 5 216,78 EUR, ktorú sme použili na ďalšie vzdelávanie našich učiteľov, vďaka čomu mohli dvaja z nich absolvovať študijný pobyt na Purdue University v USA. Veríme, že nám svoju priazeň zachováte aj v nasledujúcom roku a spolu budeme môcť naďalej zlepšovať podmienky pre našich učiteľov a tým aj pre všetkých našich žiakov.”

Najväčšou investičnou akciou nadácie počas minulého roka bolo zahájenie prvej fázy komplexnej rekonštrukcie strechy na zadnom trakte hlavnej budovy školy spojenej s výmenou strešnej krytiny, drevených hradov a murárskych prác oporných múrov s celkovým rozpočtom cca. 453 tis. EUR, ktorá by mala byť ukončená v prvej polovici tohto roka.

Za našimi úspechmi sú aj Vaše 2%, ktoré môžete darovať prostredníctvom Nadácie kresťanského vzdelávania alebo občianskeho združenia Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy Martin. Všetky potrebné informácie a tlačivá k darovaniu 2%.