Podpora rodičovského združenia

Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy každoročne podporuje viaceré školské akcie a projekty. V roku 2024 a 2025 podporíme okrem pravidelných aktivít aj vybudovanie stojiska pre bicykle.

V minulom roku sme podporili:

 • Mikuláš pre deti v celej škole
 • Medzinárodný deň detí
 • Ples študentov gymnázia
 • Modelová konferencia OSN MarMUN
 • Odmeny pre víťazov olympiád
 • Kultúrne podujatia pre deti a žiakov
 • Podpora školských triednych akcií
 • Deň učiteľov
 • Finančná podpora sociálneho partnera školy

Okrem toho sme pomohli pri akciách:

 • Pec na keramiku
 • Biatlon v škole
 • Stredoveká párty v Evanjelickej základnej škole
 • Noc jazykov v Evanjelickom gymnáziu

Okrem poukázania 2% nás podporujete zaplatením členského príspevku a môžete nám poukázať aj dar v akejkoľvek výške.

Ďakujeme, že spoločne podporujeme školu a naše deti.