Festival misie v USA

V štáte Wisconsin, neďaleko mesta Milwaukee sa nachádza jeden z našich partnerských cirkevných zborov – Hales Corner Lutheran. V tomto roku dvaja z radov našich zamestnancov – Ľuboš Froľo a Natália Kacianová – sa v rámci partnerskej návštevy tohto zboru zúčastnili Festivalu misie, ktorý tento cirkevný zbor organizuje v jesennom období. Hales Corner Lutheran (HCL) spája jednotlivých misionárov, ako aj celé partnerské organizácie v niekoľkých krajinách sveta (Slovensko, Kazachstan, Mexiko, Aljaška, atď.). Spolupráca medzi Centrom kresťanského vzdelávania a ESŠ v Martine začala v roku 2014, kedy sa na našej škole podarilo privítať niekoľkých členov z HLC a pripraviť tzv. J-camp (Junior camp pre žiakov druhého stupňa). Odvtedy sa J-camp koná pravidelne, každý rok na konci školského roka, v júni.

Počas partnerskej návštevy sme mali možnosť spoznať niekoľkých misionárov, ich životné príbehy a obetavú službu v domácom prostredí, ako aj vo svete. Keďže HCL prevádzkuje materskú školu, základnú školu a finančne podporuje aj niekoľko stredných škôl v okolí, príbeh našej školy zaujal mnohých členov zboru. Naša škola, s pomocou partnerov, vyrástla z ničoho a vďaka Božej pomoci a nezištnej službe mnohých ľudí, za 20 rokov naplnila triedy v rámci štyroch stupňov vzdelávania, od škôlky až po gymnázium. Jej príbeh sme mali možnosť porozprávať aj na školách, ktoré sme navštívili – Hales Corner, Martin Luther highschool a Lake Country Lutheran.

Okrem J-campu sme aktívne pozývali našich partnerov na návštevu našej školy a rozprávali sa o výmenných pobytoch pre učiteľov (pozorovanie výučby počas niekoľkých týždňov) ako aj študentov (ročné výmenné pobyty po ukončení 2. ročníka EGMT). HCL, ako aj pedagógovia jednotlivých evanjelických škôl v Milwaukee, sú takejto spolupráci naklonení a už teraz sa pripravujú na návštevu našej školy vo februári 2024.

Chceli by sme sa poďakovať HCL, zvlášť farárovi Chrisovi Woodovi a Jessice Ramdohr, za sprostredkovanie a zariadenie nášho príletu a pobytu. Chceli by sme sa poďakovať aj Paul a Pat Wickertovým za poskytnutie ubytovania, skvelú starostlivosť a výlety. A v neposlednom rade ďakujeme vedeniu HCL school, riaditeľovi Chadovi Kogutkiewiczovia, jeho tímu za možnosť zažiť atmosféru kresťanských škôl v Amerike a vidieť, ako Boh koná a požehnáva deti a učiteľov na druhej strane Atlantického oceánu.

Ľuboš a Natália