Graduation ceremony – príhovor riaditeľa

Vážený brat biskup, vážení rodičia, milí kolegovia a kolegyne, študenti a absolventi.

Dovoľte mi na úvod jednu “maturitnú” hádanku. Skúste uhádnuť, kto to je? Podotknem len, že to nie je žiadny spolužiak alebo učiteľ. 🙂 Je:

 • malý, ryšavý a príjemného vzhľadu
 • ostatnými je vnímaný ako namyslený a arogantný
 • 1 z ôsmych bratov, najmladší
 • bez formálneho bojového výcviku
 • jeho odborná kvalifikácia je: pastier oviec.

Ak ste hádali, že je to biblický Dávid z príbehu o jeho zápase s Goliášom, mali ste pravdu. Príbeh o Dávidovi a Goliášovi je jednoduchý: mladý, v boji neskúsený človek porazí mohutného, strach vyvolávajúceho, dobre vycvičeného a skúseného bojovníka. Goliáš je jedna veľká vojenská obluda, vyvolávajúca strach, ktorá sa vysmieva protistrane. Celých 40 dní vyzýva Izraelcov, aby poslali niekoho, kto by bol hodný s ním bojovať. Kto vyhrá, bude slobodný. Ide o veľa, lebo ide o život a ide o slobodu.

Izraelci sú paralyzovaní a ako výraz zúfalstva posielajú Dávida, ktorý bol malý, ryšavý a príjemného vzhľadu, pastier.

Len tak mimochodom, keby ste boli veliteľom armádnej jednoty, ktorá čelí presile, zobrali by ste ho na pozíciu špecialista pechoty a bojovník z blízka, niekoho ako Dávid, s kvalifikáciou „pastier oviec“, ktorý by na pracovnom pohovore o sebe povedal: „…pásaval som otcovi stádo oviec. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu; prenasledoval som ho, bil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čeľusť a bil som ho, kým som ho nezabil.

Zabil som už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha.“ V každom prípade je tento mladý muž odvážny.

Milí naši študenti a dnes predovšetkým naši absolventi.

Prečo som zvolil práve tento príbeh? Preto, lebo tu máme mladíka, ktorý sa zastane svojho spoločenstva, zabojuje za slobodu tvorivým spôsobom a v jednom momente sa z pastiera oviec stane bojovník. Pre mňa je Dávid v tomto zápase predobrazom absolventa našej školy. V čom?

 1. Dávid v tomto príbehu vedie náboženský, hodnotový a existenciálny spor a zápas. Prehrať v tomto zápase znamená potvrdiť, že jeho Boh je slabší ako boh Filištíncov. Prehrať znamená, že sa Izraelci stanú otrokmi protistrany. Izraelskí bojovníci zverili svoju budúcnosť do rúk mladého pastiera, bez bojových skúseností, bez taktického výcviku, bez patričného brnenia a bez meča. Zverili by sme našu budúcnosť do Vašich rúk? Mali by sme tú odvahu zveriť Vám takého na náročné zápasy? Ide Vám a nám spoločne o dôležité hodnoty: slobodu, spravodlivosť, pravdu, krásu a dobro?
 2. Dávid v tomto príbehu vedie tvorivý zápas o budúcnosti seba, ale predovšetkým svojho národa. Jeho spolubratia v ňom vidia skôr to, čo nevie, ako to čo vie a preto na neho nasúkajú celú vojenskú výstroj, s ktorou sa však nevie ani pohnúť a úplne ho paralyzuje. Musí ju zhodiť a pozrieť sa na to inak.
  Jeho tvorivosť sa prejaví v tom, že miesto konvenčných zbraní ako je brnenie, helma a meč, zoberie svoju kopiju a prak a odvážne sa postaví pred Goliáša. To čo vie – strážiť ovce, zabíjať levy a medvede, použije v novej situácii. A to je tvorivosť. Goliáš pre neho nie je nič iné, len väčší lev alebo medveď.
  Aby nedošlo k nedorozumeniu, pod tvorivým zápasom nemyslím povedzme umožnenie nevzdelanému chirurgovi, s ročnou praxou, operovať tupým nožom miesto ostrého skalpela. Nemyslím ani napr. na politických kovbojov, bez citu, s paralýzou myslenia, no prichádzajúci s v úvodzovkách „geniálnymi a tvorivými riešeniami“ s nádychom populizmu.
  Pod tvorivosťou si často veľmi zjednodušene predstavujeme prácu v umeleckej sfére: maľovanie, písanie, produkciu hier, hudby či filmu. Už menej si to spájame s tým, že máme byť tvorivý v sociálnej oblasti, v ekonomike, vede, v oblasti vzdelávania alebo v politike. Všade tam však potrebujeme invenciu, lebo výzvy, ktorým čelíme, nie sú malé.
  Veríme, že „výcvik“ v strážení oviec, kántrení levov a medveďov, ktorý ste dostali v škole v podobe širokej vedomostnej a skúsenostnej bázy v oblasti humanitných ako aj prírodných vied, filozofie a náboženstva, Vám pomôže tvorivo čeliť Goliášom dnešnej doby. Ako napr.: zle nastavenému sociálnemu systému, chorému zdravotníctvu, zakonzervovanému školstvu.
  Ale aj etickým výzvam v oblasti používania technológií, AI, problémom s ekologickou udržateľnosťou, dodržiavaním ľudských práv a spravodlivosti. Ale tiež aktuálnym hrozbám vojnových konfliktov, rozvratu demokratických systémov a hodnôt, rozdelenej a polarizovanej spoločnosti, výsmechu a hejtu na sociálnych sieťach, či nie veľmi priaznivým trendom smerujúcim od demokratického zriadenia, spoločnej diskusie a rešpektu, k zošraubovaniu demokracie s prvkami totalitarizmu.
 3. Z Dávida – pastiera oviec, sa v jednom momente stane bojovník – líder, ktorý sa zastane svojho spoločenstva. On sa stáva skutočným bojovníkom – líderom, lebo nebojuje za sebe, ale za svoje spoločenstvo. 40 dní sa dívali Izraelci na Goliáša ako sa im vysmieva a ako šíri strach, nenašiel sa nikto, kto by s ním bojoval. Musel prísť až pastier, aby im ukázal príklad odvahy a ochotu zomrieť za iných. Timothy Snyder v svojej útlej knihe „O tyranii – dvadsať ponaučení z 20. storočia“, v ktorej dáva odporúčania ako predísť tyranii, mimo iného hovorí:„Ak nikto z nás nie je pripravený zomrieť za slobodu, potom všetci zomrieme v tyranii“.A pokračuje, parafrázujem: „ak mladí nezačnú robiť dejiny, … politici im ich zničia“. Pred týmito výzvami stojíte, naši milí absolventi, veríme, že ich zvládnete.

Milí absolventi,
dovoľte mi, aby som Vám zagratuloval k úspešnému ukončeniu štúdia na našej škole – „výcviku“ v strážení oviec, kántrení levov a medveďov. Zvlášť mám na mysli tých, ktorí študovali na našej škole od svojich 6 tich rokov a ktorí úspešne absolvovali nielen naše gymnázium, ale aj našu základnú školu.

Štúdium určite nebolo ľahké. Počas dvoch koronových rokov ste zažili izoláciu a online vzdelávanie, čo určite v mnohých smeroch komplikovalo Vaše štúdium. No zvládli ste to a my sme to zvládli spolu s vami. Teraz Vás čakajú Goliášovia, no verím, že ste pripravení im čeliť.

Keď som Vás teraz videl na maturitách, ako ste dobre pripravení a keď som počúval od svojich kolegov, ako ste sa snažili, bol som veľmi šťastný. Je pre mňa veľkým potešením vidieť Vás ako ste dorástli v zrelé osobnosti, na ktoré môžeme byť hrdí – tak my pedagógovia, ako aj Vaši rodičia.

Dúfam, že zostanete s nami v kontakte a že sa tu budete radi vracať. My Vás radi uvidíme.

Prajem Vám, aby ste boli obetavými bojovníkmi, ktorí s vervou, odvahou a vierou tvorivo čelia výzvam nových Goliášov tejto doby. Potrebujeme Vás ako tvorivých bojovníkov za slobodu, ochotných nežiť len pre seba, ale pre dobro iných. Nech Vás Pán Boh požehnáva v tomto zápase.

Jozef Sopoliga, riaditeľ
Zaznelo 31.5.2024 pri príležitosti slávnostného ukončenia štúdia absolventov Evanjelického gymnázia v Martine