Budovanie spoločenstva

Naša škola sa dlhodobo snaží viesť žiakov k tomu, aby prebrali zodpovednosť za veci okolo seba, za svoje okolie, za spoločenstvo, v ktorom žijú. Či už je to školské spoločenstvo, cirkevné spoločenstvo alebo za život v tomto meste, či v tejto republike. Preto každoročne organizujeme zbierky na podporu tých, ktorí sú v núdzi, napr. tento rok je to pomoc pre organizáciu Plamienok, ktorá pomáha deťom a ich rodinám pri paliatívnej starostlivosti, alebo ako tomu bolo minulý rok, kedy sme sa učili o záslužnej práci OZ Žena v tiesni, ktorá vytvára podmienky v chránenom bývaní pre týrané matky s deťmi. Naši gymnazisti sa aktivizujú pri simulovaných zasadnutiach Spojených národov, kde sa učia argumentovať, komunikovať o zásadných svetových výzvach alebo problémoch. Na týchto zasadnutiach sa nielen zúčastňujú, ale ich aj organizujú pre iné školy zo Slovenska, ako aj z iných krajín.

Snažíme sa, aby sa naši žiaci aktívne podieľali na živote školy, príkladom toho sú veľmi aktívni členovia oboch školských žiackych parlamentov, tak na základnej škole, ako aj na gymnáziu. Nielenže organizujú školské aktivity, ale prichádzajú aj s pripomienkami alebo návrhmi na zlepšenie života v škole a aktívne sa spolupodieľajú na riešení problémov v škole. Spoločne sa tak snažíme spoluvytvárať spoločenstvo, respektíve spoločenstvá, kde sa ľuďom lepšie žije.

Prečo o tom hovorím? Pretože máme pred sebou mesiac máj a v ňom sa odohrá niekoľko aktivít, ktoré veríme, že pomáhajú bodovania dobrého spoločenstva a ku ktorým by som chcel všetkých pozvať (zamestnancov, žiakov a ich rodičov).

Prvým podujatím je brigáda, ktorá sa uskutoční už 8.5.2024 dopoludnia. Počas štátneho sviatku by sme chceli trochu zveľadiť priestory našej školy, predovšetkým vypratať stavebnú suť z rekonštrukcie a trochu skrášliť vonkajšie priestory našej školy. Milí rodičia, príďte nám s tým pomôcť, obed a občerstvenie bude zabezpečené. Prihlásiť sa môžete cez edupage, kde sme vám poslali výzvu.

Druhým podujatím bude Míľa nádeje, ktorá bude nasledujúci deň vo štvrtok 9.5.2024. Táto každoročná aktivita má rozpohybovať našich žiakov a zároveň slúži ako charitatívna aktivita na podporu našich partnerov z organizácie Plamienok. Výťažkom zo štartovného (1 EUR/osobu) chceme podporiť práve túto organizáciu, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujú vážne, nevyliečiteľne chorým a deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Potrebovali by sme aspoň 5 ochotných rodičov, ktorí by pomohli s občerstvením.

Posledná, ale nie menej významná udalosť, je Deň rodiny, ktorý bude v sobotu 25.5.2024. Veľmi radi by sme na tomto dni privítali naozaj všetkých: rodičov a deti, našich zamestnancov s deťmi a všetkých žiakov našej školy. Organizáciou tohto dňa sa vraciame k tradícii, ktorá bolo bežná v predkovidovom období, kedy to rodičia organizovali ako Deň detí. Pandémia nám z pochopiteľných dôvodov neumožnila takéto aktivity organizovať a posledné 2 roky takýto Deň detí organizovali naši starší žiaci pre mladších žiakov počas týždňa v dopoludňajších hodinách. Kto nám však na takejto udalosti chýbal, boli rodičia, respektíve ich väčšia účasť. Preto by som vás, milí rodičia, chcel vyzvať a prizvať k spolupráci na tomto Dni rodiny. Aby to bola úspešná akcia, aby sa na nej všetci dobre cítili, aby sme spolu budovali dobré spoločenstvo, potrebujeme vašu pomoc. Hľadáme pomocníkov a dobrovoľníkov pri varení guľášu, alebo inej spoločnej stravy, pri organizovaní stolnotenisového turnaja, ktorý by mal byť pre všetky vekové kategórie. Potrebujeme pomoc s dozorom pri nafukovacom hrade, zorbingu alebo tvorivých dielňach. Okrem spomínaných aktivít náš všetkých bude v tento deň čakať divadielko, sokoliari, školská kapela, dobré občerstvenie a veríme, že aj dobrá nálada. Aj toto môže byť dobrá príležitosť, aby sme sa lepšie spoznali, aby sme spolu budovali dobré spoločenstvo. Príďte, budete srdečne vítaní.

Jozef Sopoliga, riaditeľ