Krabice požehnania pre ukrajinu IV

ECAV na Slovensku v spolupráci s Luteránskou cirkvou Krista služobníka v Houstone, Texas (USA) Vás po roku už štvrtýkrát srdečne pozýva do spolupráce na dôležitom projekte pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine „Krabice požehnania IV.“

Cieľ projektu: zabezpečiť materiálnu pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb pre ukrajinské rodiny. Jedna škatuľa znamená zabezpečenie potrieb pre jednu ukrajinskú rodinu približne na jeden mesiac.

Obsah škatule: musí byť totožný so „vzorovou škatuľou“, zoznam tovaru a fotografia je na priloženom linku.

Do škatule je vhodné vložiť aj biblický verš alebo iný pozdrav či povzbudenie od tých, ktorí krabicu pripravili (môže sa pripojiť aj fotka), poteší obdarovanú rodinu.

Hodnota obsahu škatule: približne 85, 60 € (vzhľadom na infláciu sa hodnota obsahu škatule mohla oproti tretiemu kolu mierne zvýšiť). V prípade Vášho záujmu pomôcť sa obráťte na kontaktnú osobu za Turčiansky seniorát:

Adrian Kacian, +421 918 828 560, adrian.kacian@gmail.com