Európsky deň jazykov aj na našej škole

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. Aj na našej škole sa pod vedením pána učiteľa Ľuboša Froľa budú v rámci tohto týždňa realizovať aktivity rôzneho charakteru zamerané na spoznávanie cudzích jazykov a spoznávanie kultúry krajín, v ktoryćh sa používajú. V poslednom septembrovom týždni realizovali žiaci rôzne projekty – napríklad výrobu vlajky daného národa na výtvarnej, na dejepise si určili vlajkonosiča z triedy, ktorý predstavoval známu postavu z tohoto národa, na angličtine sa naučili aspoň pár fráz (pozdrav, narátať do 5 a „nazdravie“ po kýchnutí a ďakujem) a na hudobnej pesničku alebo aj tanec charakteristický pre danú krajinu.

Ľuboš Froľo