Navštívil nás kamarát AX

Aj v tomto školsom roku poračujeme v spolupráci s mestskou políciou v Martine v realizácii projektu s názvom KAMARÁT AX, ktorý je určený pre deti materských škôl predškolského veku a žiakov ZŠ 1. stupňa. Cieľom projektu je nielen informovať a vzdelávať deti, aby sa znížilo riziko stať sa obeťou trestného činu, ale aj vybudovať priateľský vzťah medzi deťmi a políciou. Pripraviť deti na väčšiu samostatnosť a bezpečnosť na ceste do a zo školy a pokúsiť sa vybudovať u detí niektoré spôsoby bezpečného trávenia voľného času pri hrách a športových aktivitách. Šíriť myšlienky zdravého životného štýlu, aktívneho a zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu. 12. septembra sa naše deti zoznámili s pani policajtkou, ktorá im vysvetlila v čom spočíva práca mestského policajta, ako sa správať na verejnosti, v doprave, na rôznych podujatiach, či v prípade, že sa stratíme v dave.

Alexandra Griliaková