Pokračujeme v zbere elektroodpadu

Aj vďaka Vám sme v priebehu mesiaca september zrealizovali ďalší odvoz elektroodpadu, cez ktorý sme odovzdali na ďalšie zhodnotenie vyše 400 kg nepotrebných a nefunkčných elektrospotrebičov. Cez zapojenie sa našej školy do projektu Recyklohry sa dlhodobo snažíme žiakom názorne ukázať pravdivosť zásady “Čo je ekologické, je aj ekonomické.” Vďaka zberu elektroodpadu sme už počas niekoľkých rokov odovzdali na ďalšie zhodnotenie niekoľko ton tejto vzácnej komodity. Vďaka recyklácii a opätovnému použitiu sme predišli vzniku stoviek kilogramov emisií CO2. Okrem recyklácie elektroodpadu sú súčasťou programu Recyklohry aj didaktické úlohy rôzneho charakteru, za splnenie ktorých získava naša škola hodnotné školské pomôcky. Ak máte doma nefunkčné a prebytočné elektrospotrebiče, môžete ich doniesť k bočným schodom vedúcim do pivnice zborového domu, prípadne ich vložiť do červených zberných nádob. Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie.

Dušan Haško