Priznať si chybu nie je chyba

Každý z nás robí chyby, no málokto si ich vie priznať. Veľakrát konáme zbŕklo, neuvážene, povieme niečo, čo by sme povedať nechceli, či presviedčame iných o našej pravde. S odstupom času si uvedomíme, že naše konanie, či slová možno neboli správne a zistíme, že sme sa mýlili. Veľakrát môžu byť naše chyby prínosom pre nás samotných. Čo však s tým môžeme urobiť? A aký to môže mať dopad na našu duševnú pohodu?

V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že chyby nie sú naša slabosť. Robiť chyby je prirodzené, je to niečo, z čoho sa vieme poučiť a vďaka ním napredovať v osobnostnom raste.

4 kroky, ako sa vysporiadať s vlastnými chybami:

 1. Reflexia o vlastnom konaní
  Ak sa aj v niečom mýlime, nehanbime sa za to. Dôležité je si položiť otázky: Ako sa s tým vysporiadame, ak sme sa správali nesprávne a sme si toho vedomí? Aké to môže mať následky? Uvedomenie si problému, chyby je základom zodpovedného riešenia chýb.
 2. Správne konanie
  Zakrývať chybu, o ktorej vieme, že sme ju urobili, nie je správne a ani dobré pre našu psychickú pohodu. Nikto z nás nie je neomylný. Veľakrát zakrývame naše chyby kvôli emóciám, ktoré cítime a ktoré nám bránia byť k ostatným otvorení, prípadne nechceme niekomu ublížiť.
 3. Čestnosť je najlepší spôsob
  Hovorí sa, že nečestnosť nikdy nedopadne dobre a ak sa niečo pokazilo, skôr či neskôr to môže vyjsť najavo a môže to vytvoriť skutočný konflikt. Pozerajme sa na priznanie si chyby ako na príležitosť, pretože ich môžeme opraviť a naučiť sa z nich niečo nové. Máme príležitosť byť úprimní, ospravedlniť sa, zmieriť a hlavne dostať sa priznaním si chyby do svojho vlastného pokoja. Vedieť priznať svoju chybu ukazuje to, akí sme zrelí.
 4. Ako si priznať chybu?
  Keď si dokážeme v sebe samom priznať chybu, pokračujme ospravedlnením a možným riešením. Choďte do toho so sebavedomím a nezabúdajte byť úprimní. Priznanie chyby môže vzťahu s daným človekom pomôcť a medziľudský vzťah posilniť, či dať mu vzájomný rešpekt. Oveľa častejšie to vedie k úspechu ako k neúspechu.

Liga za duševné zdravie v spolupráci s mobilným operátorom 4ka vytvorila edukačný projekt, kde prostredníctvom krátkych videí na stránke www.robimchyby.sk motivuje žiakov, pedagógov aj rodičov k tomu, aby sa chyby nevnímali ako zlyhanie, ale naopak, ako nástroj učenia sa.

Nie nadarmo sa hovorí, že človek sa učí na vlastných chybách.

Natália Vrždiaková
školská psychologička