Stretnutie Rady školy

Dňa 2.5.2024 sa konalo v priestoroch školy zasadnutie Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Martine za účasti 6 členov (ostatní 5 členovia svoju neúčasť dopredu ospravedlnili) s nasledovným programom:

  • prerokovanie správy o hospodárení školy za rok 2023 a rozpočtu školy na rok 2024,
  • informovanie zo strany riaditeľa školy o novinkách a najbližších plánovaných akciách školy (brigáda, deň rodiny a míľa nádeje), o zápise na základnú školu a taktiež prijímačkách na gymnázium,
  • vzhľadom na nedávne zablokovanie možnosti pripojenia sa žiakov na internet cez wifi v priestoroch školy bola v rámci záverečnej diskusie zo strany zástupcu žiakov otvorená táto téma a následne sa prebrali dôvody aj možnosti riešenia tejto vzniknutej situácie.