Otvorenie školského roka EMŠ

Nový školský rok sme začali spoločne s 1. stupňom EZŠ slávnostnými Službami Božími v pondelok 5.9.2022. Zúčastnili sa ho deti 3 a 4. triedy EMŠ.

Sme veľmi radi, že náboženstvo v EMŠ s Natálkou a Benjaminom môže tento školský rok začať bez obmedzení už od prvého týždňa. Tešíme sa na ich pútavé biblické príbehy, ktorými deťom približujú nášho Svoriteľa. Prvé stretnutia už máme sa sebou.

Fotografie z otvorenia šk. roku v kostole.