Pomohli sme detským onkologickým pacientom

Sociálne projekty Evanjelickej spojenej školy sú vždy krásnou spoluprácou vedenia školy, zamestnancov, žiakov a rodičov. Na začiatku školského roka sa spoločne zvolí téma projektu a po celý rok všetci pracujú na naplnení cieľa. V školskom roku 2019/2020 si žiaci a rodičia vybrali tému pre svoj sociálny projekt s názvom Srdcom vidíš viac zameraný na pomoc detským onkologickým pacientom. Ešte na jeseň sa projekt začal napĺňať krásnym podujatím Míľa nádeje. Beh detí, rodičov a zamestnancov školy spojený s dobrovoľným príspevkom pre malého onkologického pacienta Jurka. Sme vďační, že k tejto pomoci sa sociálnou tombolou pripojilo aj Evanjelické kolegiálne gymnázium z Prešova, vďaka čomu sa nám spoločnými silami podarilo pre Jurkovu rodinku vyzbierať pomerne značný finančný obnos. Pokračovali sme v októbri 2019 materiálnou zbierkou Giving week, kde sme vyzbierali množstvo hračiek, oblečenia, drogérie a školských pomôcok, ktoré sme odovzdali Klinike detí a dorastu martinskej nemocnice.

Každoročne pred Vianocami prebieha na našej škole množstvo menších podujatí na podporu sociálneho projektu Srdcom vidíš viac. Všetky financie, ktoré sa podarilo vyzbierať boli súčasťou verejnej zbierky, ktorú organizačne zastrešilo Rodičovské združenie ESŠ. V roku 2020 bolo naplánovaných veľa aktivít. Žiaľ, situácia nedovolila, aby sa uskutočnili. Preto sme veľmi radi, že aj s pomocou ďalších darcov sme mohli zakúpiť infúznu pumpu na presné dávkovanie liekov pre Kliniku detí a dorastu UNM. Pumpa bude slúžiť na liečbu detských onkologických pacientov. Dar odovzdala študentka nášho gymnázia Saška Malá:
“Ja som veľmi rada a som hrdá, že sa niečo takéto robí na našej škole. Že to my žiaci dokážeme zorganizovať a že bez vlastného prospechu robíme niečo pre druhých, že pomáhame iným. Som vďačná, že naša škola mi umožňuje robiť niečo pre ľudí v našom okolí, ktorým takto reálne pomáhame. Popravde som sa bála, že mi tá krabica spadne, lebo bola ťažká. To by bol dosť veľký problém, lebo som držala v rukách 1500€, takže to bol môj vnútorný strach. Som rada, že mi nespadla a všetko dobre dopadlo. Dúfam, že deťom, ktoré ho potrebujú, bude náš dar dlho a dobre slúžiť.”

Petra Piršelová

Reportáž TV Turiec:

https://youtu.be/V9d2K_pPrJ4