Partnerstvo s USA žije aj napriek pandémii

Všetci vieme, že rok 2020 bol veľmi špecifický hlavne kvôli vírusu COVID-19. V dôsledku pandémie sa značne obmedzilo cestovanie, a tým aj množstvo aktivít Nadácie kresťanského vzdelávania, ktoré fungujú na vzájomnom stretnutí sa ľudí z rôznych kultúr a krajín. Všetky letné vzdelávacie a misijné aktivity v spolupráci najmä s americkými partnermi (Letná biblická škola, Jazykové kurzy angličtiny, Peer ministry, J-camp, Builders group, atď.) sme boli nútení zrušiť. Podarila sa iba jedna Letná biblická škola, ktorú sme zorganizovali vo vlastnej réžii. Takisto sa neuskutočnilo množstvo plánovaných výmenných pobytov učiteľov a študentov z partnerských amerických škôl a univerzít. Jedine Mark Bubik z Purdue Univerzity stihol pricestovať pred zatvorením hraníc vo februári 2020. Než sa však stihol ohriať, školy sa zatvorili a Mark sa vrátil domov. Z tohto istého dôvodu sme ani my nemohli vycestovať na naše pravidelné cesty do USA navštíviť a informovať našich partnerov. Z napísaného by sa mohlo zdať, že naše vzťahy so zahraničnými partnermi utrpeli v roku 2020 vážne trhliny. Avšak nie je to tak.

Vzťahy žijú hlavne vďaka spoločnému cieľu, rovnakej viere a v neposlednom rade aj internetu. Naša komunikácia s partnermi sa uskutočňuje v online priestore pomocou pravidelných newsletterov, videí či zoom stretnutí, v ktorých sa navzájom informujeme o situácii v škole ako aj o aktuálnych projektoch. Dôkazom živého partnerstva je aj fakt, že sa nám počas pandémie podarilo vyzbierať peniaze na učebne hudby a vizuálneho umenia v komunitnom centre. Zároveň pripravujeme spoločné aktivity na leto 2021 a veríme, že situácia bude pre nás priaznivá. Máme pred sebou ešte veľa práce či už na poli infraštruktúry, edukácie, či atmosféry v škole. A naši americkí aj slovenskí partneri, sponzori sú stále ochotní nám pomáhať. Za to im patrí naša vďaka.

doc. RNDr. Adrian Kacian, MA, PhD.
člen správnej rady Nadácie kresťanského vzdelávania