Prvý on-line Deň otvorených dverí nášho gymnázia

Vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine sa vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav rozhodlo tohtoročný deň otvorených dverí bilingválneho gymnázia, tak ako väčšinu školských podujatí, presunúť do online priestoru. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Pre realizáciu dňa otvorených dverí nášho gymnázia sme si vybrali spôsob online prenosu na školskom YouTube kanáli, ktorý sa nám overil aj pri školských službách Božích.

Čítať celý článok

Fotografia ako reakcia na umelecké dielo

Stále pokračujeme v dištančnej výučbe, a tak hľadáme spôsoby ako napredovať v spoločnej tvorivej činnosti napriek obmedzeným technikám a možnostiam práce.

Zároveň sa so žiakmi ešte len spoznávame a prostredníctvom fotografie mám možnosť priradiť si k menám v Classroom-e aj tváre. So siedmakmi sme sa posledné týždne venovali kreatívnemu spracovaniu umeleckého diela. V prvej časti práce sme rozvíjali kritické myslenie a estetické nazeranie na dielo prostredníctvom rozborov, analýz a interpretácií vybraných diel. A v druhej časti práce prišla k slovu kreativita a vlastná fotografická reakcia na dielo a všetko to, čo si žiaci o diele zistili.

Čítať celý článok

Angličtina s Angličanmi z Anglicka

Počas dvoch týždňov od 8. do 19. februára môžu žiaci 2.stupňa stráviť video-hodinu spojenú s výučbou anglického jazyka a s témami zameranými na britskú kultúru a reálie.

Tento jazykový kurz organizujeme spolu s Norwich Study Centre, čo je jazyková škola v krásnom historickom meste na východe Anglicka. Naša škola spolupracuje s touto vzdelávacou inštitúciou a veríme, že v budúcnosti sa budeme môcť aj osobne dostať do tohto mesta, aby žiaci mohli nielen cez počítač, ale aj na vlastnej koži pocítiť krásu anglickej kultúry a tradícií. Viacej vám prezradíme v rozhovore so žiakmi, keď absolvujú celý kurz a budú môcť sami povedať, ako sa im to páčilo. Teraz vám prinášame aspoň časť zaujímavého rozhovoru s účastníkmi prvého ešte predvianočného kurzu.
Kurzu sa zúčastnili nielen naši žiaci, ale aj deti z Japonska, Talianska a Kazachstanu.

Čítať celý článok

Domáce kolo matematickej olympiády kategória Z5

Po prvýkrát si mohli vyskúšať riešiť matematickú olympiádu aj naši piataci. Ide o zložitejšie matematické úlohy, ktoré si vyžadujú čas i matematické znalosti. Byť úspešným riešiteľom znamenalo vyriešiť správne aspoň štyri úlohy zo šiestich. Tešíme sa, že viacerí žiaci sa zapojili a aj takýmto spôsobom sa snažia zlepšovať a posúvať sa vpred. Ďakujeme učiteľom a rodičom, ktorí ich v tom podporujú.

Čítať celý článok

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

​Aj v tomto školskom roku sme riešili na hodinách matematiky školské kolo Pytagoriády. Konal sa už o 42.ročník matematickej súťaže, v ktorej ide nielen o správne riešenia, ale aj rýchlosť. Viacerí naši žiaci si s týmito úlohami hravo poradili a stali sa úspešnými riešiteľmi.
Pytagoriáda na 1. stupni (3. a 4. ročník) prebehla prezenčnou formou 9.12.2020. Žiaci si medzi sebou zmerali svoje matematické schopnosti, ale aj rýchlosť riešenia. Medzi prvých troch najúspešnejších patrili:

Čítať celý článok

Potešili sme seniorov v diakonii Sučany

Aj vďaka Vašej ochote a štedrosti sa nám v rámci školského adventného projektu Deti seniorom podarilo pripraviť vyše 50 vianočných balíčkov, ktoré na Štedrý deň potešili klientov zariadenia evanjelickej diakonie v Sučanoch. Zásielku sme osobne odovzdali vedúcej Domu dobrého pastiera Mgr. Denise Dučovej, ktorá okrem slov vďaky vyjadrila aj nádej, že žiaci budú môcť seniorov ďalšie Vianoce potešiť aj osobne.

Čítať celý článok

Január na I. stupni ZŠ

Keď sme sa v decembri trochu predčasne lúčili a priali si pokojné vianočné sviatky a nový rok, ešte sme netušili, že sa v januári osobne nestretneme.

Situácia okolo COVIDu 19 stále nie je dobrá, a preto od 11. januára zasadlo do školských lavíc len pár detí, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre
alebo nemôžu pracovať z domu.

Čítať celý článok

Pokračovanie lásky v krabici od našej EMŠ

Ako škôlka máme spoluprácu s DSS Senior a niekedy cez rok tam „prinesieme“ besiedku😉, a tak ma Ľuboš Froľo oslovil s prosbou, či by sme ešte 15 krabíc z projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice” venovali práve im.

Čítať celý článok

Z denníka učiteľa dištančného vzdelávania – Monika Záborská

Sedím v detskej izbe…nie nevrátila som sa do mojich detských čias…moje deti sa jej vzdali a uvoľnili ju, keď učím online.

Už nepočítam týždne, jednoducho som tu uviazla…začala som izbu vnímať trochu viac…už sem neprídem ako matka s heslom na perách „Upracte si“. V tom ich poriadku-neporiadku vidím rôzne veci.

Vidím Paríž. Dcéra má sen, že pôjdeme spolu do Paríža na kávu. Zatiaľ vidím iba model Paríža, ktorý je z lega, ale vidím Ajfelovku, Šánzelizé, Lúvr… a hovorím si, že raz tam spolu isto pôjdeme a sen sa zmení na skutočnosť. Nie, raz tam isto pôjdeme…mením slová…hneď, ako to bude možné, tak pôjdeme!

Vidím fotku, na ktorej je dcéra so spolužiačkami…všetky sa smejú a držia sa za plecia…hovorím si, ako obdivujem moju dcéru, keď je teraz doma každý deň s mamou, bratom…veľmi sme sa zblížili. Obdivujem môjho syna, ktorý teraz sedí v jednej izbe spolu so sestrou, každý deň…sestru počuť na jeho on-line hodinách, brata počuť na sestriných hodinách…obaja sú trpezliví…a mne prenechali svoju izbu.

Všímam si viac detailov…začala som si písať denník…stručný…každý deň si zapíšem niečo, čo mi spravilo radosť. Myslela som, že ho nikdy nezverejním, že je predsa môj…

Čítať celý článok