Potešili sme seniorov v diakonii Sučany

Aj vďaka Vašej ochote a štedrosti sa nám v rámci školského adventného projektu Deti seniorom podarilo pripraviť vyše 50 vianočných balíčkov, ktoré na Štedrý deň potešili klientov zariadenia evanjelickej diakonie v Sučanoch. Zásielku sme osobne odovzdali vedúcej Domu dobrého pastiera Mgr. Denise Dučovej, ktorá okrem slov vďaky vyjadrila aj nádej, že žiaci budú môcť seniorov ďalšie Vianoce potešiť aj osobne.


Milí rodičia,
chcem sa Vám v mene svojom, aj v mene mojich kolegov poďakovať za pomoc v rámci našej predvianočnej aktivity Deti seniorom.
Verím, že tá radosť, ktorú sme rozdali sa nám všetkým raz mnohonásobne vráti.

Natália Kacianová

P.S. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje.“ (Lukáš 2:14)


Reportáž TV Turiec:

Milí žiaci a rodičia,
poďakovanie patrí Vám i od našich seniorov, ktorých ste potešili a priniesli Vaším darčekom medzi nich kúsok radosti aj v tejto náročnej dobe. Prajeme Vám, aby ste vo Vašich rodinách prežili požehna

né a pokojné sviatky s uistením, že Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i naveky! (Židom 13,8)

 

 

Za klientov SED Sučany
Martina Špániková