Prvý on-line Deň otvorených dverí nášho gymnázia

Vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine sa vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav rozhodlo tohtoročný deň otvorených dverí bilingválneho gymnázia, tak ako väčšinu školských podujatí, presunúť do online priestoru. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Pre realizáciu dňa otvorených dverí nášho gymnázia sme si vybrali spôsob online prenosu na školskom YouTube kanáli, ktorý sa nám overil aj pri školských službách Božích. Program sme rozdelili do dvoch častí. Prvý blok tvorila komplexná prezentácia školy, jej priestorov, vzdelávacieho programu, pedagogického zboru a študentov školy. Jedna študentka a jeden absolvent našej školy zároveň viedli rozhovor s učiteľmi o pridanej hodnote ich predmetu alebo oblasti vzdelávania. Súčasťou online prenosu bola aj možnosť využitia živého chatu, v ktorom diváci mohli klásť otázky vedeniu školy. Druhý blok pozostával z možnosti priamej konzultácie prostredníctvom ZOOM aplikácie s vedením školy, učiteľmi školy, školskou farárkou a psychologičkou ako aj so zástupcami zo žiackej školskej rady. Chcem sa touto cestou poďakovať tímu mojich kolegov, ktorí sa intenzívne podieľali na príprave programu a samotnej realizácii dňa otvorených dverí a odviedli skvelú prácu.“

Premiéru online dňa otvorených dní sledovalo zhruba 200 účastníkov, zároveň počas neho bol priestor na otázky a odpovede.

Kto online premiéru dňa otvorených dverí nestihol, stále si môže jej záznam nájsť na webovej stránke školy www.essmt.sk.

Viac informnácií k prijímacím skúškam na naše gymnázium nájdete na www.essmt.sk/prijimacky-gymnazium/