Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

​Aj v tomto školskom roku sme riešili na hodinách matematiky školské kolo Pytagoriády. Konal sa už o 42.ročník matematickej súťaže, v ktorej ide nielen o správne riešenia, ale aj rýchlosť. Viacerí naši žiaci si s týmito úlohami hravo poradili a stali sa úspešnými riešiteľmi.
Pytagoriáda na 1. stupni (3. a 4. ročník) prebehla prezenčnou formou 9.12.2020. Žiaci si medzi sebou zmerali svoje matematické schopnosti, ale aj rýchlosť riešenia. Medzi prvých troch najúspešnejších patrili:

3. ročník:

 1. miesto: Adrián Natanael Kacian (III.A)
 2. miesto: Matej Kuna (III.B)
 3. miesto: Tomáš Janček a Nela Pomšárová (III.B)

4. ročník:

 1. miesto: Filip Minek (IV.B)
 2. miesto: Paulína Gergičáková (IV.B)
 3. miesto: Olívia Honor Petrášová (III.A) – tretiačka, ktorá chodí na matematiku o ročník vyššie, sme radi, že super zvládla aj štvrtácku kategóriu.

Na 2. stupni to bolo tentokrát veľmi netradičné. Pytagoriádu sme riešili online v domácom prostredí. Tu bola potrebná nielen matematická znalosť spojená s rýchlosťou, ale aj veľká dávka akademickej čestnosti – žiaci mali úlohy riešiť samostatne bez pomoci iných, bez pomoci kalkulačky. Veríme, že naši žiaci túto čestnosť majú a výsledky boli nasledovné:

5. ročník:

 1. miesto: Theo Heriban (V.C)
 2. miesto: Alex Brodzák (V.C)
 3. miesto: Mona Agouba (V.A)

6. ročník:

 1. miesto: Šimon Ďanovský (VI.C)
 2. miesto: Stela Tomčányiová (VI.A)
 3. miesto: Maxime Guillaume Delton (VI.A)

7. ročník:

 1. miesto: Michal Balko (VII.A)
 2. miesto: Alexandra Uličná (VII.B)
 3. miesto: Veronika Hrivnáková (VII.B)

8. ročník:

 1. miesto: Matej Suráň (VIII.A)
 2. miesto: Viktorie Petráková (VIII.B)
 3. miesto: Sofia Matúšková (VIII.B)

Ďakujeme všetkým učiteľom matematiky, ktorí sa žiakom venujú, aby mohli dosahovať takéto pekné výsledky. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme im veľa úspechov.

Renáta Hrkútová