Z denníka učiteľa dištančného vzdelávania – Natália Pádejová

Po nedeli dlhá chvíľa,
pred kamerou mi niekto zíva.

Sem tam sa tam ruka hlási,
v pozadí počuť nejaké hlasy.

Zapni kameru, vypni zvuk,
počuť tam nejaký hluk.

Pondelok je za nami,
hurá, nech sa utorok vydarí.

V utorok to je raj,
na hodine pozor daj.

V stredu mobil stale pípa,
na classroome niečo chýba.

Vo štvrtok napätie stúpa,
trieda je na slovo skúpa.

V piatok už hodina letí,
na víkend sa tešia deti.

Natália Pádejová