Január na I. stupni ZŠ

Keď sme sa v decembri trochu predčasne lúčili a priali si pokojné vianočné sviatky a nový rok, ešte sme netušili, že sa v januári osobne nestretneme.

Situácia okolo COVIDu 19 stále nie je dobrá, a preto od 11. januára zasadlo do školských lavíc len pár detí, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre
alebo nemôžu pracovať z domu.

Veľmi sa však tešíme z toho, že deti napriek tomu, že sú v škole, môžu sa pod vedením učiteľov, vychovávateľov a ped. asistentov „pripájať“ na dištančné vyučovanie svojej kmeňovej triedy tak, ako keby boli doma.

Po vyučovaní nás čaká chutný obed v školskej jedálni a poobede v ŠKD oddychujeme a užívame si krásne zimné počasie.

 

G. Dobrovolná,
vedúca ŠKD