Domáce kolo matematickej olympiády kategória Z5

Po prvýkrát si mohli vyskúšať riešiť matematickú olympiádu aj naši piataci. Ide o zložitejšie matematické úlohy, ktoré si vyžadujú čas i matematické znalosti. Byť úspešným riešiteľom znamenalo vyriešiť správne aspoň štyri úlohy zo šiestich. Tešíme sa, že viacerí žiaci sa zapojili a aj takýmto spôsobom sa snažia zlepšovať a posúvať sa vpred. Ďakujeme učiteľom a rodičom, ktorí ich v tom podporujú.

Medzi úspešných riešiteľov patrili: Hugo Majdiš, Matúš Papuščák, Rebeka Turčanová, Adam Kollár všetci z V.A a Michal Maximilán Hošala z V.C.

Blahoželáme aj týmto úspešným matematikom a tešíme sa z ich práce.

Renáta Hrkútová