Fotografia ako reakcia na umelecké dielo

Stále pokračujeme v dištančnej výučbe, a tak hľadáme spôsoby ako napredovať v spoločnej tvorivej činnosti napriek obmedzeným technikám a možnostiam práce.

Zároveň sa so žiakmi ešte len spoznávame a prostredníctvom fotografie mám možnosť priradiť si k menám v Classroom-e aj tváre. So siedmakmi sme sa posledné týždne venovali kreatívnemu spracovaniu umeleckého diela. V prvej časti práce sme rozvíjali kritické myslenie a estetické nazeranie na dielo prostredníctvom rozborov, analýz a interpretácií vybraných diel. A v druhej časti práce prišla k slovu kreativita a vlastná fotografická reakcia na dielo a všetko to, čo si žiaci o diele zistili.

Myslím, že pomocou rekvizít, ktoré si v domácich podmienkach vyhotovili, sa im podarilo zachytiť atmosféru originálov. Priznám sa, že sa mi veľmi ťažko vyberalo len pár ukážok vhodných na prezentáciu. Žiakom sa podarilo vytvoriť krásne práce a aspoň dúfam, že boli robené s radosťou a nadšením, tak ako mi niektorí písali.

Nech sa páči, presvedčte sa sami o nápaditosti a zručnostiach mojich šikovných siedmakov.

Linda Jurčáková