Angličtina s Angličanmi z Anglicka

Počas dvoch týždňov od 8. do 19. februára môžu žiaci 2.stupňa stráviť video-hodinu spojenú s výučbou anglického jazyka a s témami zameranými na britskú kultúru a reálie.

Tento jazykový kurz organizujeme spolu s Norwich Study Centre, čo je jazyková škola v krásnom historickom meste na východe Anglicka. Naša škola spolupracuje s touto vzdelávacou inštitúciou a veríme, že v budúcnosti sa budeme môcť aj osobne dostať do tohto mesta, aby žiaci mohli nielen cez počítač, ale aj na vlastnej koži pocítiť krásu anglickej kultúry a tradícií. Viacej vám prezradíme v rozhovore so žiakmi, keď absolvujú celý kurz a budú môcť sami povedať, ako sa im to páčilo. Teraz vám prinášame aspoň časť zaujímavého rozhovoru s účastníkmi prvého ešte predvianočného kurzu.
Kurzu sa zúčastnili nielen naši žiaci, ale aj deti z Japonska, Talianska a Kazachstanu.

 

Rozhovor s Terezkou Froľovou a Michalom Filipom Peťkom

O akých témach ste sa rozprávali na kurze?

Terezka: Na kurze sme sa rozprávali hlavne o tradíciách na Vianoce v rôznych kútoch sveta, mali sme aj rôzne zábavné aktivity ako napríklad hádanie britských jedál, ktoré sú vianočné a ktoré sa konzumujú počas celého roka alebo sme mali vymyslieť štyri slová o sebe a ostatní mali hádať, čo znamenajú, napríklad 3 – niekto môže mať troch súrodencov alebo v jeho rodine sú len traja (mama, otec a on). Mali sme aj domáce úlohy, v ktorých sme mali opísať naše vianočné tradície alebo nájsť daným dvom kamarátom z anglického kurzu darček. Mali sme aj možnosť zoznámiť sa s väčšinou účastníkov z iných kútov sveta a dozvedieť sa aj niečo o ich tradíciách, napríklad, že v Japonsku si vyrábajú navzájom vianočné pozdravy a vždy pripravujú veľa jedla, lebo sa stretávajú s celou svojou rodinou a oslavujú, ako mi povedala kamarátka z Japonska Aoi.
Michal: Vianoce v Anglicku.

S ktorými inými študentmi ste spolupracovali?

Terezka: Spolupracovala som s Aoi z Japonska, s Haruky z Čína, s Violou z Talianska, s Niccolóm z Talianska, s Moikalajom z Poľska.
Michal: Boli to študenti z rôznych krajín ako Taliansko, Japonsko, Poľsko.

Ako ste sa cítili, keď ste boli nútení hovoriť len po anglicky?

Terezka: Keď som mala povedať niečo po anglicky, bolo to úplne v poriadku aj napriek tomu, že to nie je môj rodný jazyk a nikto v našej skupine s rozprávaním po anglicky nemal problémy.
Michal: Snažil som sa to brať prirodzene, aby som sa vyhol stresu.

Chceli by ste v budúcnosti študovať v zahraničí?

Terezka: V budúcnosti by som veľmi rada odišla zo Slovenska a išla študovať kdekoľvek do zahraničia, kde rozprávajú po anglicky.
Michal: Áno, mám v pláne ísť na univerzitu do Moskvy.

Prečo by ste odporučili spolužiakom podobné jazykové kurzy, aj keď sú online?

Terezka: Svojim spolužiakom by som takéto druhy kurzov odporučila hlavne preto, lebo sa môžu naučiť veľa o rôznych krajinách, kultúrach, ľuďoch a nájsť si nových priateľov po celom svete a samozrejme zlepšia sa v angličtine.
Michal: Človek sa tam veľa naučí a spoznáva nových ľudí.

 

Za rozhovory ďakuje
Ľuboš Froľo

Toto je najnovšie video z anglickej jazykovej školy v Norwichi.