Prezentácia projektu The Žurnál

Okrem kvalitného bilingválneho vzdelania nám záleží na tom, aby naši žiaci dostali priestor zamýšľať sa počas štúdia nad svojím osobným rastom a profesionálnou profiláciou. Preto sme pre nich pripravili možnosť zakúpiť si TheŽurnál – osobný denník alebo diár, v ktorom si okrem bežných školských a mimoškolských aktivít zaznamenávajú svoje krátkodobé aj dlhodobé ciele a túžby,…

Čítať celý článok

“Misia na Níle” – Beseda s misionárkou

Naša škola je cirkevnou školou a neodmysliteľnou súčasťou cirkvi je aj misia-šírenie dobrej zvesti evanjelia do celého sveta. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo nás na pozvanie duchovnej správkyne školy Jany Bosákovej prišla navštíviť misionárka Karolíne Fuste.

Čítať celý článok

Týždeň dopravnej výchovy plný zábavy

Žmurkajúci semafór, to je názov tematického týždňa o dopravnej výchove, ktorý práve prebieha v našej škôlke. Pani učiteľky si pre detičky pripravili rôzne úlohy, súťaže a aktivity ohľadom dopravných značiek, dopravných prostriedkov, správania na cestnej premávke. Najobľúbenejšou aktivitou bol beh s fúrikom, do ktorého si naložili loptičky a bežali s ním ako o preteky snažiac sa popri tom rešpektovať prenosné dopravné značenie.  🙂

Nové logo Evanjelickej spojenej školy v Martine

Logo Evanjelickej spojenej školy v Martine nesie svojím vypracovaním tri základné informácie:

Symbol kríža odkazuje na kresťanské hodnoty, na ktorých je škola postavená.

Symbol troch stupňov štúdia, ktoré škola ponúka – 3 farebné prvky predstavujú predškolské, základné a stredoškolské všeobecné vzdelanie.

Symbol ryby, ktorý vytvára kríž spolu s tromi stupňami štúdia, predstavuje najstarší symbol kresťanov.

Dynamický štýl loga a jeho farebnosť boli zvolené tak, aby pri prvom kontakte s logom bolo jasné, že obsahuje kresťanskú symboliku a zároveň, aby v ňom bola zachytená dynamika rastu. Symbolika troch stupňov štúdia a ryby je v akomsi druhom rade a necháva sa objavovať pri bližšom pohľade na logo.
Logo je vo svojom základnom tvare spojené s názvom školy, resp. názvami jednotlivých stupňov vzdelávania, v anglickej podobe len so všeobecným názvom spojenej školy.

Úvodník – SEPTEMBER

Milí rodičia, žiaci a priatelia,

mesiac september býva v škole veľmi hektický. Keď si robím reflexiu toho, čo všetkom sme urobili a čo všetko moji kolegovia a kolegyne za mesiac stihli a zorganizovali, som na nich veľmi hrdý. Nie o všetkom sa dá napísať, ako napr. o množstve administratívy, ktorá je spojená so začiatkom školského roka, tá je na úrovni plaču a škrípania zubov. Ale o mnohých veciach vieme a chceme napísať. Chceme hovoriť o tom, čo je podstatné, prečo tu ako škola sme a to o: výchove, vzdelávaní, formovaní a inováciách. Preto sme sa rozhodli, že Vás budeme informovať v oveľa väčšej miere a predovšetkým pravidelne prostredníctvom týchto ESSMT NEWS.

Čítať celý článok