Prezentácia projektu The Žurnál

Okrem kvalitného bilingválneho vzdelania nám záleží na tom, aby naši žiaci dostali priestor zamýšľať sa počas štúdia nad svojím osobným rastom a profesionálnou profiláciou. Preto sme pre nich pripravili možnosť zakúpiť si TheŽurnál – osobný denník alebo diár, v ktorom si okrem bežných školských a mimoškolských aktivít zaznamenávajú svoje krátkodobé aj dlhodobé ciele a túžby,……sledujú ich priebežné plnenie, a samostatne či v sprievode učiteľov konzultujú svoj osobný progres a získajvajú spätnú väzbu a podporu pri organizácii svojho študijného aj voľného času.

Naši gymnazisti sa v aule Biblickej školy zúčastnili na prezentácii projektu The Žurnál, ktorý vznikol ako výsledok spolupráce štyroch kamarátov, ktorí si povedali, že vytvoria diár, ktorý namiesto nudného úvodu ponúka časť, ktorá užívateľovi pomôže uvedomiť si, ktorá kariéra sa pre neho najlepšie hodí. Naučí ho plánovať na týždennej báze a kriticky nad vecami premýšľať. Teší nás, že aj naša škola bola prostredníctvom podnetov a pripomienok zo strany našich študentov zapojená do realizácie tohto projektu, ktorého finálny výsledok v podobe školského diára.

Prosíme vás, aby ste ako rodičia so svojimi deťmi prediskutovali možnosti využitia Žurnálu a podporili tak ich motiváciu, cieľavedomosť a ochotu sústrediť sa na osobný a osobnostný rozvoj. Diár sme rozdali k nahliadnutiu všetkým študentom, následne si ho za zvýhodnenú cenu 10 EUR môžu zakúpiť na recepcii našej školy.

Veríme, že aj týmto pomôžeme našim žiakom – vašim deťom v hodnotnejšej príprave na budúce povolanie a kvalitu stráveného času počas dospievania.

Viac informácií nájdete na: https://thezurnal.sk/products/skolak-2019-2020

Diár obsahuje:
Rozvrh hodín | Kto som? | Moja osobnosť | Moja kariéra | Ikigai | Moje ideálne ja | Ročnica | Rutinár | Svetobežník | Kalendárium | Mesačnica | Týždenné prehľady | Študijné tipy | Texty z Príručky kritického myslenia

Verím, že to medzi Vami nájde pozitívnu odozvu.