Úvodník – SEPTEMBER

Milí rodičia, žiaci a priatelia,

mesiac september býva v škole veľmi hektický. Keď si robím reflexiu toho, čo všetkom sme urobili a čo všetko moji kolegovia a kolegyne za mesiac stihli a zorganizovali, som na nich veľmi hrdý. Nie o všetkom sa dá napísať, ako napr. o množstve administratívy, ktorá je spojená so začiatkom školského roka, tá je na úrovni plaču a škrípania zubov. Ale o mnohých veciach vieme a chceme napísať. Chceme hovoriť o tom, čo je podstatné, prečo tu ako škola sme a to o: výchove, vzdelávaní, formovaní a inováciách. Preto sme sa rozhodli, že Vás budeme informovať v oveľa väčšej miere a predovšetkým pravidelne prostredníctvom týchto ESSMT NEWS.
Dnes sa Vám do rúk prvé číslo nášho školského newsletra.
Každý mesiac chceme priniesť informácie o tom, čo sa v škole na rôznych stupňoch vzdelávania udialo prostredníctvom heslovitých správ, ale aj rozsiahlejších článkov. Nechceme robiť klasický školský časopis, chceme vytvoriť akýsi prehľad s odkazmi na články, ktoré sme už odpublikovali na iných miestach. Zároveň Vás budeme informovať o tom, čo chystáme v mesiaci nasledujúcom. V každom čísle predstavíme ľudí z našej školy, aby sme sa lepšie poznali, prinesieme tiež súhrn zaujímavých informácií z iných zdrojov, ktoré sa týkajú vzdelávania. Ak by ste aj vy niečo zaujímavé videli, zažili alebo prečítali pošlite nám o tom krátku informáciu, aby sme sa s ňou vedeli podeliť s ostatnými v ďalšom čísle.

Verím, že tento newsleter nájde medzi Vami pozitívnu odozvu a že s radosťou a hrdosťou budete čítať o všetkých zaujímavých veciach, ktoré sa udiali v škole.

Prajem príjemné čítanie.

Jozef Sopoliga, riaditeľ školy