Pavol Bartoš

Náš výnimočný učiteľ a zástupca pre 2. stupeň Pavol Bartoš bol ocenený mestom Martin. Ocenili ho za inovácie a spolupodieľanie sa na zvyšovaní kvality v oblasti budovania kultúry, ktorá u žiakov podporuje myslenie a porozumenie, zodpovedný a profesionálny prístup k práci, budovanie dobrých vzťahov a šírenie dobrého mena školy.

Srdečne gratulujeme