Miroslav Škoviera

Každé gymnázium na Slovensku by chcelo mať vo svojom pedagogickom kolektíve takého odborníka a človeka, akým je Miroslav Škoviera. Pri príležitosti dňa učiteľov bol našim zriaďovateľom VD ECAV ocenený za:

  • Inovácie a spolupodieľanie sa na zvyšovaní kvality v oblasti budovania kultúry, ktorá podporuje myslenie a porozumenie u žiakov,
  • zodpovedný a profesionálny prístup k práci, budovaniu dobrých vzťahov a šírenie dobrého mena školy,
  • rozvíjanie spolupráce Evanjelického gymnázia v Martine s Lekárskou fakultou UK v Martine,
  • podpora spolupráce Evanjelického gymnázia v Martine na medzinárodnej úrovni v rámci programu Erasmus+ formou
  • vypracovania environmentálneho projektu a jeho prevedenia a organizácie,
  • vytváranie príležitostí pre hlboké porozumenie žiakov tvorbou outdoorovej učebne biológie ako aj prípravu žiakov na biologickú olympiádu využitím moderných technologických pomôcok a postupov.

Blahoželáme