Plavecký výcvik

Tretí septembrový týždeň naši druháci zo základnej školy vymenili školské lavice za bazén v Aqua Relax Dolný Kubín. Deti sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím,  technikou plávania a bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Hlavný dôraz sa kládol na individuálny prístup zohľadňujúci  fyzickú zdatnosť a individuálne požiadavky dieťaťa.