Príhovor riaditeľa školy na začiatku školského roka

Milí rodičia, kolegovia, študenti, žiaci a deti, zvlášť noví žiaci a prváci,

Som rád, že Vás znovu vidím po prázdninách, verím, že ste si oddýchli, ale že ste robili aj niečo výnimočné, vzrušujúce a dobrodružné. Môj syn, keď sa vrátil z tábora, mi pripomenul, aké to bolo vzrušujúce, keď sme chodili do táborov.

Pamätám, si že podobne ako vy, aj my sme robili napr. hru na výmenu – vymeň zápalku za niečo iné väčšie –  naspäť do tábora sme priniesli niekedy skutočné bizarnosti, ale aj užitočné veci. Zažili sme ďalšie vzrušujúce akcie typu: nočný pochod či hra, celodenné hľadanie  pokladu, keď sme museli prejsť niekoľko km, aby sme ho našli. Alebo napr. vždy vzrušujúcu hru na anjela – urob niečo dobré druhému, koho si vylosuješ tak, aby nezistil, kto to bol. Všetko to bolo výnimočné a nevšedné.

Nebolo by super zažívať takého výnimočné ba priam až dobrodružné chvíle každý deň? Predstavme si, že by sme mali výnimočné schopnosti, ktoré by nám umožňovali každý deň zažiť niečo dobrodružné a výnimočné. Možno napríklad ako superhrdinovia typu: SUPERMAN, SPIDERMAN, „Rodinka úžasných“ či pre menších hrdinovia typu „Labková patrola“.  Každý deň byť na misii, mať poslanie zneškodniť, alebo premôcť nejakého zloducha, či pomôcť niekomu, kto je práve v núdzi. Skrátka konať dobro, pomáhať iným. To musí byť vzrušujúce a dobrodružné.

Poviete si, veď na to nemám, nemám ani špeciálny oblek a mám pocit, že nemám ani špeciálne schopnosti, ktoré by niekto potreboval. Opak je pravdou. Ste vo svojich schopnostiach výnimoční, s výnimočnými talentami a darmi, povolaní k misii konať dobro (biblické „neúnavne konajte dobro“ Gal 6,9). Dokonca na svojej misii vám bol daný špeciálna nezničiteľná ochrana ako oblek, ktorý Vás ochráni (veď čo iné znamená biblické „ktože Vám uškodí, ak budete horliť za dobro?“ 1Pt 3 ,13).

Poviete si, všetci títo sú iba vymyslené postavičky, ale na našej škole sme mali možnosť spoznávať skutočných hrdinov boja proti komunizmu, bojovníkov za pravdu, spravodlivosť a vieru v projekte Nanápadní hrdinovia. Z prác našich študentov sme sa dozvedeli napr. o D. Bancíkovej, A. Baricovi, V. Čobrdovi a F. Ruppeldtovi.  V krátkosti niečo o nich.

Darinka Bancíková – 1. evanjelická farárka na Slovensku, žiačka evanjelickej školy v Martine, ktorá bola za svoju prácu, presvedčenie a službu komunistickým režimom väznená, no napriek tomu nerezignovala, ale ďalej bola činná v svojej služba.

Alexander Barica – rodák z Vrútok, počas SNP pomáhal partizánom, ktorých aj ukrýval u seba na fare vo Vrbovciach, hoci v tom čase si tam zriadili Nemci „operačku“. Neskôr bol za svoju činnosť farára prenasledovaný, väznený a mučený komunistami. Napriek tomu ostal verný, po prepustení z väzenia pokračoval v službe ako farár.

Vladimír Čobrda – signatár Martinskej deklarácie, biskup ECAV, uväznený na 15 mesiacov s podmienkou na 2 roky. Žiaci v práci o ňom napísali:

Vladimír Čobrda sa ale nedal odradiť a celý život konal nebojácne a otvorene – v duchu kresťanského učenia. Nebál sa prinášať obete a pre svoju drahú cirkev by položil aj vlastný život.

Vladimír Čobrda sa nikdy nebál hájiť, čomu srdcom veril a o čom bol presvedčený. Jeho vynikajúci charakter potvrdzujú mnohé jeho prejavy a činy, ako napríklad: ujímanie sa prenasledovaných Židov a Čechov, obrana veriacich a ďalších.

Fedor Ruppeldt – odsúdený na 18 mesiacov v rovnakom politickom procese ako Čobrda, v roku 1962, predtým bol uväznený v koncentračnom tábore za podporu SNP.

Ako by sme mohli my každodenne zažívať dobrodružstvo? Zopár príkladov na každý deň:

  1. Zastaň sa tých, ktorým niekto ubližuje alebo krivdí.
  2. Používaj milé slová – budeš za hrdinu, lebo je tak málo tých, ktorí to robia. Napr. pozdrav sa, poďakuj, usmej sa, pochváľ toho druhého, všimni si, v čom je výnimočný a povedz mu to. Milé slová sú ako superzázračné jedlo, ktoré môže druhému vyživiť na niekoľko dní. Ako povedal M. Twain: „Z jednej pochvaly viem vyžiť dva mesiace.“
  3. Nezištne obdaruj toho druhého, podeľ sa s ním o svoje veci. Malý darček alebo pozornosť môže pre toho druhého byť prejavom priateľstva. A. Einstein povedal: „Človeka nemáme hodnotiť podľa toho, čo získal, ale čo dal.“
  4. Objím niekoho.
  5. Stráv kvalitný čas s kamarátom; tým, že s mím budeš robiť spoločne veci, ktoré má rád, aby nikdy nemal príležitosť cítiť sa sám. Urob to osobne, nie cez facebook alebo messenger, ak je to možné. „Človek sa ide zblázniť, keď nikoho nemá. Nezáleží na tom, kto to je, len aby bol pri tebe. Ver mi, človek časom ochorie zo samoty.“ J. Steinbeck
  6. Poslúž a pomôž niekomu – to je skutočná misia superhrdinu. „Naozaj šťastní sú tí, ktorí hľadali cestu k službe iným a túto cestu našli.“ A. Schweitzer

 

Poďme aj tento školský rok zažiť spolu dobro – družstvo. Poďme na dobrodružnú misiu konania dobra: dobročením, vďačnosťou za dobrodenia, dobrovoľnou dobročinnosťou či dobrotivosťou alebo dobrosrdečným robením dobrôt druhým. Dobrý rok nám prajem.

Jozef Sopoliga, riaditeľ školy