Konferencia žiakov 7. a 8. ročníka – Modul Turiec

Dňa 11. 6. 2024 sa žiaci 6. až 9. ročníka zúčastnili konferencie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 7. a 8. ročníka ako súčasť Modulu Turiec. Konferencia sa týkala významných osobností, ktorí pôsobili v regióne Turiec, významných historických udalostí a obyvateľstva nášho regiónu. Na projektoch pracovali počas hodín dejepisu, občianskej náuky, slovenského jazyka, nemeckého jazyka, matematiky
a informatiky. Mnohí z nich pracovali na svojich výstupoch aj vo svojom voľnom čase. Výsledkom ich úsilia boli natočené videá, prezentácie v power-pointe, portréty a informácie o významných osobnostiach a vytvorenie QR kódov. Ich úsilie bolo odmenené veľkým potleskom od ich spolužiakov.

Alena Sivoňová